Søg Vis menu

Organisation

Bornholms Landbrug er en landbrugsfaglig organisation med ca. 460 medlemmer. Vi har som formål at varetage medlemmers faglige, økonomiske, sociale og kulturelle interesser.

Både folkevalgte og ansatte er altid åbne for debat og bearbejdning af ønsker og ideer fra medlemmer.

Bornholms Landbrug blev dannet ved fusion mellem Bornholms Landøkonomiske Forening og Bornholms Familielandbrug i foråret 2006 og er organisationsmæssigt bygget op med en bestyrelse på 6 medlemmer. Derudover er der udvalg inden for Planteavl, Kvæg, Svin, Deltidslandmænd og Seniorklub.

Bornholms Landbrug er medlem af Landbrug & Fødevarer.

Udover den flere gange ugentlige information i LandbrugsAvisen udsender vi "Nyt fra Bornholms Landbrug" 11 gange årligt med nyheder af såvel politiske som faglige karakter.