Søg Vis menu

Åbent hus i forsøgsmarken

8. jun 2017

Bornholms Landbrug inviterer alle bornholmere til åbent hus i vores forsøgsmark onsdag den 21. juni kl. 17-20

Forsøgsmarken ligger lige vest for Aakirkeby, på venstre side af landevejen, når man kører mod Rønne.

Ved arrangementet vil du få mulighed for at se de fleste afgrøder, der bliver dyrket på Bornholm. Bornholms Landbrugs Planteavlsafdeling er en del af landsforsøgene, der på landsplan gennemfører ca. 1.000 forsøg årligt. Forsøgsarbejdet har været med til at udvikle dansk landbrug, til hvor det er i dag. I forsøgsmarken afprøver vi mange forskellige sorter for at finde de, der klarer sig bedst under vores vejrmæssige forhold. Der bliver også afprøvet forskellige løsninger imod ukrudt, sygdomme og skadedyr. Ud fra forsøgsresultaterne bliver landmændene vejledt, ligesom man i forsøgene afprøver forskellige metoder, inden sorter, midler og doseringer anbefales til landmændene.

Planteavlskonsulenterne vil være tilstede ved arrangementet og vil tage jer med på rundvisning gennem forsøgsmarken. Her vil de fortælle om forskellige forsøg i marken, ligesom der vil være lejlighed til en generel snak om planteavl. 

Mød op til en spændende aften og se det store setup, som sikrer, at vi altid dyrker de bedste afgrøder på Bornholm. Samtidig kan du lære en masse om, hvad moderne planteavl kan.

Bornholms LandboUngdom vil også være til stede ved arrangementet, hvor de vil sælge pølser og drikkelse efter en spændende rundvisning i marken.