Søg Vis menu

Årets Samfundspris

1. okt 2021

Bornholms Landbrug & Fødevarer indstiller landmand og medlem Thor Kure til årets Samfundspris, der er indstiftet af Landbrug & Fødevarer i 2021

Thor Kure driver Mønstergård tæt ved Østermarie på Bornholm og har gjort det siden 1987. I 1996 påbegyndtes omlægning til økologisk landbrug.

Mønstergård producerer kødkvæg, som udelukkende sælges igennem egen gårdbutik til private og restauranter.

Thor indstilles hovedsageligt af 4 årsager:

Det første er Thors dedikation for at udvikle og pleje naturen. Thor Kure er optaget af den fokuserede naturpleje, som skaber en høj grad af biodiversitet. Dyrene fra Mønstergård opholder sig eksempelvis i sommerperioden i og ved fuglereservatet Ølene. Her går dyrene rundt som en stor familie med køer, kalve og avlstyr, hvor kalvene får lov at blive ved med at nyde mødrenes omsorg og pleje de første 6-8 måneder.

Den natur Thor Kure har været med til at pleje og udvikle ved Svinemosen og Ølene er enestående og anprises af Danmarks Naturfredningsforening og Bornholms Naturhistoriske Forening.

Den anden er hans evne og vilje til at formidle sin viden om landbrug videre til elever fra Folkeskolen og Gymnasiet. Thor Kure har qua sin baggrund som geografilærer på øens gymnasium i 35 år, en særlig evne til at formidle viden til elever, og gør det gerne og meget overbevisende. Det gælder også emner, som hvordan naturen plejes og udvikles. 

Det nyder gymnasiets elever godt af ved flere arrangementer og besøg hvert år og tæller ca. 150-200 elever pr. år. Det samme gør sig gældende i forhold til besøg og undervisning for børn i folkeskolerne og de frie skoler.

Den tredje årsag er Thor Kures optagethed af at levere ind i den bornholmske fortælling og ikke mindst i Bornholms fødevarestrategi. Konkret handler det om selvforsyningsgraden og evnen til at levere lokale produkter til de bornholmske restauranter og forbrugere. Det er et plus for lokaløkonomien.

Endelig er den fjerde årsag at Thor også er optaget af hvordan fødevareproduktionen er natur og klimavenlig, hvorfor han eksperimenterer med holistisk afgræsning. Med holistisk afgræsning, kan man kombinere kødproduktion med kulstofopbygning i jorden, få flere fugle og insekter og større biodiversitet.

Der er naturligvis en forretning i de ovenstående forhold, men det skinner meget tydeligt igennem, at Thor Kure har udviklet sin forretning med baggrund i hans passion for at kunne levere noget godt tilbage til skoleeleverne, bornholmerne, turisterne og ikke mindst naturen.

Thor Kure er derfor en værdig kandidat til
at modtage Samfundsprisen.

 

Links:

Mønstergård - Den Bornholmske Gårdbutik (den-bornholmske-gaardbutik.dk)

Mønstergaard – Bornholmsk økologisk landbrug (moenstergaard.dk)

Kure kreerer klimavenlige køer (tv2bornholm.dk)