Søg Vis menu

ADR kapitel 1.3-kurser

12. okt 2021

Så er der igen mulighed for at komme på ADR kapitel 1.3-kursus på Kannikegaard

Vi er klar til igen at afholde ADR kapitel 1.3-kurser og har indtil videre fastsat datoer for 2 kurser her i efteråret:

  • Mandag den 25. oktober kl. 9.00-12.00
  • Mandag den 8. november kl. 13.00-16.00

Vi afholder kurser igen efter nytår men har endnu ikke datoerne for disse klar.

Transporterer man farligt gods (f.eks. dieselolie, svovlsyre, bekæmpelsesmidler mv.) ad offentlig vej, skal man som udgangspunkt have et ADR-certifikat (som opnås ved et 1-uges kursus), hvis transporten foretages med et registreringspligtigt køretøj. Er der tale om mindre mængder, f.eks. max 1.000 l dieselolie, kan man nøjes med et ADR kapitel 1.3 kursus.

Der er dog tilfælde, hvor man er fritaget for at skulle have ADR-certifikat eller kapitel 1.3-bevis, og det er, hvor man medbringer eksempelvis dieselolie til en arbejdsopgave, man som landmand selv udfører. Det vil sige, at man som landmand godt må have dieselolien med til den maskine, man skal bruge i marken. Her må man maksimalt medbringe 450 l diesel pr. emballage og højst 1.000 liter i alt. Derimod må man ikke få en medarbejder til at køre diesel ud til den maskine, man selv betjener, med mindre medarbejderen har et kapitel 1.3-kursusbevis, da transporten af det farlige gods dermed er hovedaktiviteten for kørslen.

Tilsvarende kan man medbringe sprøjtemidler på den sprøjte, der skal bruge midlerne. Skal man købe sprøjtemidler, kan man hente dem i sin godkendte traktor, hvor der er tale om kørsel, der kan udføres af en godkendt traktor (transport af produkter, der skal benyttes til en landbrugsvirksomhed). Afhentning af planteværn i person- eller varebil kræver som udgangspunkt minimum kapitel 1.3-uddannelse, da køretøjet er registreringspligtigt.

Da det kan være svært at finde ud af, om man kører lovligt med dieselolie eller kemikalier uden at være i besiddelse af et kapitel 1.3-bevis eller ADR-bevis, og er man i tvivl, kan det være en fordel at tage dette kapitel 1.3 kursus.

Prisen for at deltage i kurset er 450 kr. ekskl. moms, og der er tilmelding til Lisbeth Exsteen på 5690 7872 eller på le@blf.dk.