Søg Vis menu

Agerlandets fugle - markvandring

9. jun 2021

Kom til markvandring med fokus på viben, lærken og agerhønen

Tirsdag den 15. juni kl. 19-21 inviteres til markvandring i det bornholmske sommerland for landmænd, fuglefolk og alle andre interesserede. Mødestedet er på Simblegård, Simblegårdsvej 6, Klemensker.

Markvandringen er arrangeret i et samarbejde mellem Bornholms Landbrug & Fødevarer og de lokale afdelinger af Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening, og repræsentanter herfra vil fortælle om viben, lærken og agerhønen og deres livscyklus og behov for levevilkår. Lennart Westh, Simblegård, og Ole Harild fra Bornholms Landbrug & Fødevarer vil fortælle, hvad man som landmand kan gøre for at fremme agerlandets fugle.

Af hensyn til forplejningen er der tilmelding til markvandringen senest den 11. juni til Elisabeth Falk på ef@blf.dk eller til sekretariatet på 5690 7800.

Se flere detaljer i invitationen til markvandringen ved et klik her.