Søg Vis menu

Ansøgningsrunde for miljø- og klimateknologi udsat

30. mar 2022

Ansøgningsrunden åbner i slutningen af august og løber til oktober

Landbrugsstyrelsen har meddelt, at ansøgningsrunden for miljø- og klimateknologi, der var planlagt til at åbne i maj, er blevet udsat og først åbner i slutningen af august.

Flere har spurgt til, om det bliver muligt at søge tilskud til f.eks. teltoverdækning af gylletanke, gylleforsuring mv. Vi ved endnu ikke hvilke teknologier, det bliver muligt at søge tilskud til. Vi regner med, at der bliver 40 mio. kr. i tilskud til henholdsvis reducering af ammoniakudledning i kvægstalde og reducering af ammoniakudledning i svinestalde - på landsplan. Det svarer til samlede investeringer på 100 mio. kr. i miljø- og klimateknologi i kvægstalde og tilsvarende 100 mio. kr. i svinestalde - på landsplan. Dvs. at tilskudskronerne næppe rækker til alle ansøgninger eller til alle teknologier.

Det skal selvfølgelig ikke forhindre os i at kæmpe for at få tilskud hjem til Bornholm – vi er klar til august!

Landbrugsstyrelsen har tidligere meldt følgende ud om fordelingen af puljen:

Om denne tilskudsordning
Miljø- og klimateknologi er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20, som er forlænget til og med 2022. Tilskudssatsen er på 40 %, og ordningen er 100 % finansieret af EU. Formålet med ordningen er at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion.