Søg Vis menu

Arealer i udbud ved Kærgårds Mose

11. nov 2019

Naturstyrelsen Bornholm søger forpagtere til arealer ved Kærgårds Mose

Naturstyrelsen Bornholm har i øjeblikket to små forpagtninger i udbud ved Kærgårds Mose. Naturstyrelsen søger dels en forpagter, der vil afgræsse 6 hektar blandet overdrev, eng, slette og skov som støder op til Kærgårds Mose, Kærgården Nord, dels en forpagter til 2,4 ha omdriftsareal eller græsningsareal, Kærgården Syd. Kontrakterne for begge forpagtninger løber i 5 år fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2024 med mulighed for forlængelse én gang for yderligere 5 år efter aftale.

Læs mere om forpagtningerne på Naturstyrelsens hjemmeside. For Kærgården Nord via linket her og for Kærgården Syd via linket her.


De to arealer ved Kærgårdens Mose

Kontaktperson i Naturstyrelsen er Skovfoged Mejse Holm, der træffes på tlf. 7254 3000 eller på mail mejho@nst.dk. På Naturstyrelsens hjemmeside finder man også bl.a. kontraktudkast og tilbudsblanket. Der er frist for at indsende tilbud den 22. november kl. 9.00 for Kærgården Nord og den 28. november kl. 12.00 for Kærgården Syd.