Søg Vis menu

Arrangement om Naturnationalpark Almindingen

8. jun 2022

Mon Naturstyrelsen har lyttet til anbefalingerne?

I november 2021 sendte Bornholms Landbrug & Fødevarer sammen med Destination Bornholm, Gourmet Bornholm, Bornholms Travselskab, Danmarks Jægerforbund Kreds 8 og Skovdyrkerne et høringssvar og et sæt anbefalinger til, hvordan en Naturnationalpark bør indrettes.

Anbefalingerne ses af det nedenstående:

 • En Naturnationalpark uden høje hegn, hvor der kan udføres fokuseret naturpleje, og hvor besøgende – bornholmere som gæster – ikke får oplevelsen af en naturoplevelse med begrænsninger.  
 • Dyrene i Naturnationalparken skal være dyr, der genetisk passer godt ind i biotopen og ikke fremmede for vores område. Det skal være får, geder, kreaturer og heste og dermed dyrehold der styrker fortællingen om en autentisk naturoplevelse for brugere af naturen og besøgende i skoven.
 • Dyrene skal passes i overensstemmelse med dyreværnsloven uden undtagelser.
 • Det skal være landmænd der udfører naturplejen, det fastholder både arbejdspladserne og fastholder naturplejekapaciteten.
 • Dyr skal ikke gå bag hegn men i løkker afgrænset med en tråd.
 • Det er ikke hensigtsmæssigt at friholde skoven for drift. Skovdrift og biodiversitet kan forenes og kan netop føre til en biodiversitet med forskellige biotoper i forskellige stadier og dermed mangfoldighed.

Nu inviterer Naturstyrelsen til offentligt arrangement om Naturnationalpark Almindingen. Det er derfor spændende at se hvor meget Naturstyrelsen så har lyttet til hvad 6 organisationer har haft på hjertet?

Tid: 11. juni 2022 klokken 13-16

Sted: Hareløkkerne, over for travbanen (Segenvej 41, 3720 Aakirkeby)

 • Mød Naturstyrelsen og få svar på dine spørgsmål om naturnationalparken
 • Guidet køretur i den kommende naturnationalpark med skovrider Søren Friese
 • Lær mere om store planteædere, hegn og låger samt vand og naturgenopretning i skoven.
 • Hør om de nye muligheder for friluftsliv i naturnationalparken
 • Drik en kop bålkaffe

For børn og barnlige sjæle

 • Bag en pandekage over bål
 • Fang krible-krabledyr i vandhul
 • Få fuld plade i naturbingo