Søg Vis menu

Autorisation til køb af sprøjtemidler

26. sep 2016

Fra og med den 1. oktober er der krav om relevant uddannelse og autorisation ved køb af sprøjtemidler

Fra den 1. oktober 2016 vil man ikke længere kunne købe sprøjtemidler, hvis ikke man har sprøjtecertifikat eller -bevis og ikke har fulgt de lovpligtige opfølgningskurser.

Når man skal købe sprøjtemidler efter den 1. oktober 2016, skal man enten være autoriseret i MAB, Miljøstyrelsens autorisationssystem til brug af bekæmpelsesmidler, eller udfylde og underskrive en ”Tro og love erklæring”, man så skal opbevare sammen med sprøjtecertifikat/-bevis og opfølgningskursusbevis.

MAB er nu åbnet for autorisationer, og første autorisation er gratis. Autorisationen skal fornyes hvert 4. år i takt med, at man opdaterer sit sprøjtecertifikat-/bevis. Således vil autorisationen også udløbe, når det er 4 år siden, man sidst har været på opfølgningskursus. Prisen for efterfølgende autorisationer vil være på ca. 180 kr.

For at søge autorisation, skal man logge på mst.dk/mab-bruger med sin personlige NemID. Vejledning til systemet forefindes på siden - du kan også se sen her. Der er forskellige typer autorisationer, men det er typisk den, der hedder S1, man skal vælge.

Systemet henter oplysninger om, hvornår man sidst har været på opfølgningskursus. Er der ikke registreret uddannelsesoplysninger inden for de seneste 4 år, vil S1-feltet være rødt, og man kan ikke søge autorisation. Er der oplysninger om opfølgningskursus inden for de seneste 4 år, men er der ikke fundet oplysninger om sprøjtecertifikat eller -bevis vil feltet være gult, og man skal afgive en elektronisk tro og love-erklæring på, at man har gennemført uddannelsen, før man føje autorisationen til indkøbskurven. Er både opfølgningskursus og sprøjtecertifikat/-bevis i orden, er feltet grønt og man kan føje autorisationen til indkøbskurven og afslutte bestillingen. Herefter vil det også være muligt at knytte sin autorisation til en virksomhed, f.eks. hvis man som ansat skal købe bekæmpelsesmidler for sin virksomhed.