Søg Vis menu

Bivenlige landmænd og haveejere efterlyses

12. jun 2018

Som landmand eller haveejer kan du være med til at gøre en indsats for bierne. Både store og små tiltag hjælper, og selv helt enkle tiltag kan gøre en forskel. Send et billede og beskrivelse af din indsats og vind et moderne bihotel designet af arkitekt Jeppe Utzon

På Bornholm har vi i flere år udsået blomsterstriber, som kan gøre en stor forskel for de vilde pollen- og nektarsøgende insekter og bier. I år er det via projektet #bornholmblomstrer lykkedes at så over 42 km blomsterstriber, som meget gerne skulle blive til glæde for insekter og bier, hvis ikke forårstørken sætter en alvorlig stopper for al vækst!

De vilde bestøvere er med til at sikre mangfoldigheden af Danmarks vilde flora og opretholde velfungerende økosystemer og ikke mindst landbrugsproduktionen. Alene honningbiers bestøvning i Danmark har en værdi på 1 mia. kroner årligt for fødevareproduktionen. 75 procent af spiselige afgrøder er afhængige af bestøvere, men flere end 40 procent af bestøverarterne er truede. Der er pt. 288 registrerede biarter i Danmark.

Mens vi venter på regnvejr, har Landbrug & Fødevarer udarbejdet en række gode anbefalinger til hvordan ganske små tiltag, udover blomsterstriber kan gøre en stor forskel for de vilde bier.

Eksempler på bivenlige tiltag;

  • Udtag ukurante hjørner eller kiler af marken/haven til mere permanent natur
  • Byg et bihotel eller læg en halmballe til henfald i markskel
  • Efterlad stenbunker eller dødt ved og lad fx sten, grene og kvas ligge i læhegn eller andre småbiotoper

Se Landbrug & Fødevarers 10 anbefalinger til at passe godt på bierne her.

Man kan tilmelde sin landbrugsbedrift til bi-kampagnen eller få inspiration til bivenlige tiltag på www.lf.dk/bi

Du kan møde op på Folkemødet, lørdag d. 16. juni kl. 13.45 i Danchells anlæg, hvor Bornholms Landbrug & Fødevarer afholder en debat om ”natur i agerlandet” og få et bihotel.

Du kan også deltage i konkurrencen om 5 design bihoteller fra Jeppe Utzon, sponsoreret af www.habeetats.com.

Send et billede og beskrivelse af dine bivenlige tiltag i agerlandet eller i haven til Bornholms Landbrug & Fødevarer. De heldige vindere udtrækkes 1. juli kl. 12.00 i forbindelse med arrangementet ”Bier & Blomster” på Bornholms Madkulturhus.

Skriv til blf@blf.dk eller ring til kampagneleder for #bornholmblomstrer, Klaus H. Petersen tlf. 56907843 og hør om dine muligheder for at blive mere bivenlig.