Søg Vis menu

Blåstempling af fødevareklyngeprojekt

21. aug 2018

COWI har blåstemplet 3 års arbejde med den bornholmske fødevareklynge

De seneste tre år har 140 lokale fødevarevirksomheder deltaget i det fødevareklynge-projekt som Bornholms Landbrug & Fødevarer har drevet i partnerskabet med Gourmet Bornholm og Bornholms Regionskommune. Klyngeprojektet er lige blevet evalueret af COWI, der på baggrund af tilbagemeldinger fra de lokale virksomheder konkluderer, at projektet har været til stor gavn for dem.

Ud fra COWI-rapporten kan man blandt andet læse, at ”Projektets resultatskabelse på evalueringstidspunktet overstiger det forventede niveau og indikerer, at det er lykkedes at gøre klyngesamarbejdet attraktivt for nye virksomheder og bruge det som afsæt for at igangsætte en række forskellige innovationssamarbejder.”

”Vi (COWI) hæfter os særligt ved, at man i fødevareklyngen arbejder med hele værdikæden 'fra jord til bord', og dermed også inkluderer restauranter og spisesteder, der ligeledes er en del af Bornholms turisme og oplevelseserhverv. Efter vores vurdering er det netop i krydsfeltet mellem fødevarer og oplevelser, at klyngen kan bidrage til at indfri et innovationspotentiale”.

Bornholmerslagteren er en af de lokale virksomheder, som har været i kontakt med den bornholmske fødevareklynge. Direktør for Bornholmerslagteren, Richard Jørgensen, udtaler ”Bornholmerslagteren har via deltagelse i fødevareklyngen opnået meget vigtig viden samt netværk, der begge bidrager væsentligt til vores strategier og i vores produktudvikling. Bl.a. belysning af markedstrend og muligheder indenfor Foodservice og i retail, nye lokale samarbejdspartnere/leverandører, der i høj grad øger værdisætning og storytelling på færdigproduktet samt nye kontakter for afsætning af vores varer”.

Klaus H. Petersen fra Bornholms Landbrug & Fødevarer har sammen med Mikkel Bach Jensen, sekretariatschef fra Gourmet Bornholm, været projekttovholder for den bornholmske fødevareklynge-indsats, og han glæder sig over, at deres arbejde med hele værdikæden ”fra jord til bord” bliver anerkendt af COWI, og at de bornholmske virksomheder mener indsatsen er værdifuld.

Klaus H. Petersen er særligt glad for, at Bornholms Vækstforum med midler fra Den Europæiske Regionalfond har givet tilsagn om et nyt fødevareklyngeprojekt, så momentum kan fastholdes, og flere lokale virksomheder kan få hjælp til at udvikle deres virksomhed, deltage i erfa-grupper, temamøder og workshops. Fødevareklyngen er i øvrigt et af initiativerne i den bornholmske fødevarestrategi.

Hvis du ønsker at læse rapporten eller ønsker gratis hjælp til fødevareudvikling kan du kontakte Bornholms Landbrug & Fødevarer tlf. 56907800.