Søg Vis menu

BLU erfagrupper for de unge

28. jan 2019

v/ Christian Møller Holm

2018 er overstået, og det blev endnu en gang et rigtig godt år for BLU og erfagrupperne for de unge. Vi har i år haft et mødeforløb for plantegruppen og svinegruppen både i foråret og efteråret. Derudover blev der ihærdigt arbejdet på at få en gruppe med fokus på malkekvæg op at køre. Det lykkedes at få lavet en aftale med Marianne fra Kvægrådgivning Danmark om at være en del af gruppen. Det er super godt, at gruppen er kommet i gang, da der har været efterspørgsel på den et stykke tid.

Svinegruppen

I svinegruppen har vi gennem året haft 7 møder, hvoraf 2 har været besætningsbesøg på Slettegård og Brændegård. Vi har desværre været lidt udfordret af, at mange har været på skole. Det betyder, at vi ikke har været så mange i gruppen som ønsket. Vi planlægger et nyt forårsforløb, og her håber vi på, at der er stor nok opbakning fra landmændenes side, til at vi kan gennemføre. De, som har været med, har været glade for at være en del af det og får noget ud af det.

Plantegruppen

I plantegruppen var vi i foråret udfordret af vejret som alle andre. Her blev det kun til 2 møder, inden tørken gjorde, at der ikke var meget at snakke om. Vi tog revanche i efteråret, hvor vi mødtes 2 gange. Det ene møde var med fokus på frøproduktion. Her havde vi Thomas Jørgensen fra DLF med til at fortælle om frøproduktion. Stor tak til Thomas for at give sig tid til at være med. Jeg har igen udfordret deltagerne i gruppen i at dyste om hvem, der kan lave det bedste DB i hvededysten 2019. De har hver især en parcel i forsøgsmarken, hvor de bestemmer, hvad der skal gøres. Det er en super god udfordring for dem! Her mødes vi oftere og ser på parcellerne.

Kvæggruppen

Vi sluttede året af med 2 møder for den nye gruppe. Et møde på Borndal og det andet på Ø. Pilegård. Det er en rigtig god gruppe med god blanding af erfaring. Vi ser frem til 2019, hvor flere spændende møder kommer til. Vi er lidt sårbare på deltagerantal, når der er nogle som er på skole, så derfor en opfordring til at deltage, hvis du synes det kunne være spændende.

Investering i sine elever

Vi har i landbruget en udfordring i forhold til at uddanne nye unge landmænd. Det handler især om at gøre uddannelsen spændende og udfordrende, fordi vi kæmper mod mange andre uddannelser om de samme unge. Jeg mener derfor, at man skal begynde at tænke mere over at investere i sine elever/ medarbejdere. De skal udfordres på en anden måde i dag. Jeg mener, at en af tingene som kan gøres, er at de f.eks. deltager i vores erfagrupper, da de her får mere faglig viden, erfaringsudveksling med andre i samme situation og et bedre netværk. Dette kan være med til, at vi fastholder dem gennem uddannelsen og måske endda bagefter, fordi de føler, at de er en del af noget større.

Dette er bare en opfordring, og jeg håber, at der stadig er opbakning fra jer landmænd, fordi ellers kan vi ikke forsætte med vores erfagrupper. Ca. 30 personer i alderen 17-31 år har været en del af vores erfagrupper i løbet af 2018, hvilket er ganske tilfredsstillende, men vi ser som sagt gerne, at flere kommer til. Hvis du har spørgsmål omkring erfagrupperne er du velkommen til at kontakte Christian Møller Holm på mail. cmh@blf.dk eller telefon 2843 7330.