Søg Vis menu

Bornholm blomstrer igen i 2022

8. apr 2022

Igen i år vil der blive plantet blomsterstriber og blomstermarker på Bornholm

Kampagnen #Bornholmblomstrer forsøger igen i år at sætte kulør på det bornholmske landskab ved, at der udsås blomsterstriber på de bornholmske marker. Bornholms Landbrug & Fødevarer fortsætter arbejdet med blomsterstriber i 2022 for at styrke landskabsoplevelsen, naturforståelsen og sikre en god fødekilde for sommerfugle, bier og andre insekter.

Etablering af blomster i marken kan indgå i det støtteberettigede areal enten som et vildt- og bivenligt tiltag eller som blomster- eller bestøverbrak og dermed være med til opfylde ejendommens MFO-krav.

I 2022 har vi valgt både en etårig blomsterblanding og en flerårig blomsterblanding. Begge blomsterblandinger er artsrige og giver en lang blomstringsperiode til glæde for mennesker og insekter. Den flerårige blomsterblanding er uden korsblomstrede planter, katost og boghvede, hvilket muliggør en ukompliceret brug af blandingen på mange arealer.

Effekten af blomster

Blomsterstriber i marken er et godt samtaleemne og kan styrke samspillet og kommunikationen mellem landbruget og det omkringliggende samfund, hvor blomsterstriberne er et symbol på det blomstrende bornholmske samfund. Landskabsoplevelsen styrkes ved, at linjerne i landskabet tydeliggøres af blomsterstriberne og ved at få de lokale og turister til at stoppe op, nyde udsigten og måske plukke lidt blomster til vasen på spisebordet. Udsåning af blomster er understøttende for biodiversiteten ved, at de blomstrende planter udgør en stor føderessource for en lang række insekter, der er pressede på ressourcer i agerlandet. Blomsterstriber har samtidig en positiv effekt for den øvrige fauna i agerlandet ved at et rigt insektliv forplanter sig i opad i fødekæden og ved at give naturlig dækning henover vinteren for dyrelivet.


Humlebierne har også glæde af blomsterstriberne

Tilmelding og det praktiske

Har du lyst til at deltage i kampagnen skal vi have din tilmelding snarest, hvis du vil være sikker på, at der stadig er blomsterfrø at få. Du skal selv stå for jordbearbejdning og selve udsåning af blomsterfrøene, alternativt kan en entreprenør stå for arbejdet.

Det koster 250 kr. at deltage i kampagnen. Ønsker du at tilså mere end 1000 m2 koster det 25 kr. pr. 100 m2 udover de 1000m2, for at dække udgiften til ekstra frø.

Tilmelding til kampagnen foretages på planteavlskontoret til Simon Joakim Munk.

Har du spørgsmål til kampagnen #Bornholmblomstrer så kontakt Simon Joakim Munk på mail: sjm@blf.dk eller tlf. 56907814