Søg Vis menu

#Bornholmblomstrer – Den blomstrende ø

1. feb 2019

v/ Klaus H. Petersen

Bornholms Landbrug & Fødevarer vil også i 2019 arbejde med blomsterstriber. I 2019 vil der være et større fokus på udsåning af bredere striber og kiler, som også kan skabe forbindelse mellem den eksisterende natur, såsom hegn, vandhuller og krat. Udsåning af blomsterstriber i det åbne land kan både styrke selve naturforståelsen og landskabsoplevelsen, og give både de lokale og turister mulighed for at plukke blomster og komme tæt på landmandslivet og det vilde insektliv. For at give øens skoleelever og skolebørn en bedre naturoplevelse og forståelse vil projektet #bornholmblomstrer i 2019 udvikle et særligt formidlingsværktøj til skolebørn på 4-6 klassetrin.

Kampagnens aktiviteter:

Som noget nyt i 2019 vil projektet udvikle klassesæt til skolebørn på 4-6 klassetrin og fokusere på at udvikle en metode til rækkesåning af solsikker i f.eks. majsmarker efter fremspiring.

Kampagnen vil igangsætte følgende indsatser;

  • Uddele frø til udsåning af 4 ha blomsterstriber af varierende bredde 1-3 meter.
  • Udvikle en metode til maskinel såning af solsikker i 1-2 rækker, efter fremspiring.
  • Opstille 10 mobile blomsterkasser, blandt andet på Folkemødet og etape-Bornholm.
  • Uddele 4000 frøposer til private haveejere, som symbol for ønsket om 4000 nye indbyggere.
  • Udvikle klassesæt til skolebørn på 4-6 klassetrin til artsbestemmelse af pollensøgende insekter. Uddele klassesæt blandt andet til de bornholmske skoler.
  • Gennemføre markvandringer og diskutere ”best-practice” med samarbejdspartnerne.
  • Måle på effekten af blomsterstriber.

Kampagnens forventede samarbejdspartner i 2019

Projektets aktiviteter indebærer både organisering, herunder opbakning fra øvrige lokale friluftsorganisationer, dialog med landmænd og lokalbefolkningen samt indsamling af resultater om blomsterstribernes effekt. Bornholms Landbrug & Fødevarer vil gerne forsøge at etablere et bredt samarbejde og ejerskab til blomsterstriber. Indtil videre har 9 ud af 16 lokale skoler udvist interesse for et samarbejde.

De foreløbige samarbejdspartnere er :

En række lokale samt store nationale fonde bidrager til kampagnen

Der arbejdes på at finde sponsorater både lokalt, nationalt og globalt samt i det private erhvervsliv både på Bornholm og udenfor øen. Kampagnens samlede omkostninger beløber sig til 437.500 kr., som dækker alle udgifter, herunder udvikling af klassesæt til 4-6 klassetrin, opbygning af blomsterkasser til Folkemødet, indkøb af blomsterfrø, monitorering og formidling af kampagnens resultater. Målet er også, at finde sponsorater til finansiering til uddeling af 16 klassesæt. Tabt dækningsbidrag til landmanden dækkes ikke af kampagnen.

Indtil videre har kampagnen opnået lidt mere end 50 % finansiering, hvor følgende fonde har bidraget med midler; Sparekassen Bornholms Fond, Familielandbruget, Aage V. Jensen Fond. Desuden er BC Catering og Dansk Planteværn også økonomiske partnere i kampagnen.

Effekten af blomsterstriber

Blomsterstriber kan både skabe øget biodiversitet i det åbne land og styrke kommunikationsbroen mellem landbruget og det omkringliggende samfund. En sideeffekt er øget samfundsmæssig bevidsthed om landmandens livsbetingelser. Desuden styrker kampagnen samarbejdsfladen mellem aktørerne i det åbne land. Særligt øens unge får en øget bevidsthed om levevilkårene for de pollensøgende insekter og hvad der påvirker denne insektgruppe. Den langsigtede effekt på dette initiativ bliver forhåbentligt også, at Bornholm bliver associeret med det blomstrende samfund, der er gode til at finde lokale løsninger på globale udfordringer. Dette kan måske også styrke Bornholms muligheder for at tiltrække tilflyttere og arbejdskraft.

Tilmelding til kampagnen inden 1. april på planteavlskontoret.

Har du lyst til at udså blomsterstriber i 2019, så tilmeld dig allerede nu kampagnen. Vi skal have din tilmelding senest 1. april. Du skal selv stå for og betale selve udsåningen, men frøene uddeles af BLF. Frøene kan eventuelt udsås med egen maskine i ½ bredde. Alternativt kan en entreprenør stå for arbejdet. Denne løsning er valgt for at have større sikkerhed for rettidig omhu i forbindelse med forårsarbejdet. Tilmelding til kampagnen foretages på planteavlskontoret, gerne i forbindelse med hektarstøtteansøgning.

Klaus H. Petersen, som er projektleder på kampagnen #bornholmblomstrer kan kontaktes på khp@blf.dk eller telefon 56907843.