Søg Vis menu

Bornholms Biogasplan

4. feb 2022

Stort potentiale for bornholmsk biomasse til grønt brændstof

Biogas er en grøn energi produceret på biomasse produceret på forskellige organiske produkter som eksempelvis gylle, halm, restprodukter fra bryggerier, slagteriaffald, madrester og meget andet.

Danmark har i 2021 vedtaget en Gasstrategi, hvor man vil udfase naturgassen senest i 2035 og erstatte det med 100 % biogas.  Dermed vil der i meget større omfang end i dag være behov for organisk materiale som gylle, halm eller nye typer af afgrøder. Den øgede biogasproduktion i Danmark vil være medvirkende til, at landbrugssektoren reducerer betragteligt på emissionen af klimagas. Nok så væsentlig er det, at landbruget leverer biomasse til produktion af energi, der dels kan anvendes som redundans til el- og varmeforsyningen dels til produktion af biogas, der kan omdannes til flydende brændstof til den tunge trafik og skibstrafikken.

Bornholm har allerede en biogasproduktion, som forsyner Aakirkeby og omegn med el og varme baseret på 40 % husdyrgødning hentet hos de bornholmske mælke- og griseproducenter, hvor mælkeproducenterne tegner sig for den allerstørste del af leveret biomasse til Bioenergi Bornholm.

Der er potentiale for at gå meget længere, og Bornholms Landbrug & Fødevarer vil gerne sammen med Bornholms Regionskommune og øvrige interessenter omkring energiproduktion og energiforbrug udarbejde en Biogasplan for Bornholm.

Fra Biomasse til nye brændstoffer til land- og skibstransporten

Skibstrafikken og den tunge landtransport bliver ikke elektrificeret i den hastighed, der er nødvendig. Som det ser ud nu, vil elektrificeringen af de dele af samfundet ikke være muligt før langt ude i fremtiden. Men det betyder ikke, at den sektor ikke kan omstilles til at bruge grøn energi. Begge sektorer er i fuld gang med at udvikle på henholdsvis skibsmotorerne og lastbilmotorerne, så de kan sejle og køre på flydende grønne brændstoffer.

Metanol kan meget vel blive det produkt, der skal bruges. Anvender man biogas i produktionen af metanol, er produktet CO2-neutralt og dermed et grønt brændstof.

Både til brintproduktionen og til metanolproduktionen skal der bruges elektricitet fra vedvarende energikilder. Alle elementer er til stede på Bornholm, og derfor er det ambitionen at få systemet bygget sammen, så vi inden for en kort tidshorisont kan tilbyde eksempelvis Molslinjen og BHS Logistics grønne brændstoffer produceret på bornholmsk biomasse.

Det er er der potentiale i, og det vil Bornholms Landbrug & Fødevarer meget gerne samarbejde om.