Søg Vis menu

Bornholms Grønne Bølge

4. feb 2019

Støtte fra Nordea-fonden giver afsæt for at udvikle nyt naturprojekt

En uddeling fra Nordea-fonden på i alt 622.000 kr. gør det nu muligt at sætte gang i et 1-årigt for-projekt, som skal undersøge og konkretisere mulighederne for at realisere et ambitiøst naturprojekt med navnet Bornholms Grønne Bølge. Projektet går ud på at skabe en sammenhængende, let tilgængelig og naturpræget forbindelse, der løber tværs gennem det centrale bornholmske landskab fra Hammerknuden i nord til Nexø og Dueodde i syd.

For-projektet skydes i gang i vinteren 2019 og vil blive gennemført af Bornholms Regionskommune i samarbejde med Naturstyrelsen Bornholm, Bornholms Landbrug & Fødevarer, Destination Bornholm og Danmarks Naturfredningsforening Bornholm. Bornholms Grønne Bølge vil blive udviklet i et tæt samarbejde med lodsejere, foreninger, erhvervsliv, museer, forskningsinstitutioner og andre interessenter.

Planen for Bornholms Grønne Bølge er, at den skal strække sig over ca. 40 km i længden og 2-5 km i bredden, og den vil byde på en blanding af småskove, naturområder, mindre landbrugsarealer og store vidtstrakte skovområder. Tanken med den grønne bølge er at binde Bornholm naturmæssigt sammen og Bornholms Grønne Bølge vil byde på enestående landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske oplevelser.