Søg Vis menu

Bornholms Landbrug & Fødevarer søsætter nyt projekt

20. mar 2018

Projekt Ung i Uddannelse og Arbejde i Landbruget

I samarbejde med Bornholms LandboUngdom, Det Levende Køkken, BRK og Dalum Landbrugsskole søsætter Bornholms Landbrug & Fødevarer et nyt projekt, der skal gøre flere unge bornholmere interesseret i en erhvervsuddannelse og efterfølgende et job i landbruget. Projektet, der er støttet af midler fra Tuborg Fondet, er 1-årigt og skal køre i perioden 1. maj 2018-30. april 2019.

Bornholms LandboUngdom har en væsentlig rolle i projektet, da det er via ungdomsforeningens sociale fællesskab og de unge BLU’eres engagement, vi i projektet vil forsøge at rekruttere, aktivere og motivere unge bornholmere, der ikke er i arbejde eller i uddannelse, til at tage en virksomhedsperiode i et landbrug for efterfølgende at fortsætte med en erhvervsuddannelse som landmand.

Rent praktisk vil forløbet starte med et virksomhedspraktikforløb, hvor de unge kommer ud på flere landbrug, så de kan få indblik i både svineproduktion, mælkeproduktion og planteproduktion. Derudover vil der være tilbud om fælles madaktivitetsdage, og det er her, Det Levende Køkken kommer ind i billedet med tilbud om fælles madlavning, der også vil medvirke til at styrke de unges sociale kompetencer.

Landbrugserhvervet har, som mange andre erhverv, udfordringen med at tiltrække arbejdskraft. Samtidig er der mange unge på Bornholm, der ikke er påbegyndt en uddannelse eller et job, og det vil projektet her forsøge at gøre noget ved. Projektet er helt nyt af sin art, hvorfor der ikke er viden at trække på, og det kan blive en model for, hvordan man kan rekruttere på landsplan – både i landbruget men også i andre erhverv, hvor man kan aktivere de unge til at påbegynde en uddannelse og få et erhvervsaktivt liv.