Søg Vis menu

Bornholms Landbrug & Fødevarer

15. mar 2018

Bornholms Landbrug har ændret navn til Bornholms Landbrug & Fødevarer

Navneændringen blev vedtaget på generalforsamlingen onsdag aften og er en naturlig følge af dels de nye opgaver foreningen beskæftiger sig med og dels Bornholms Landbrug & Fødevarers placering i Bornholms Fødevareklynge og det bornholmske samfund.

På Bornholm øger vi år efter år produktionen af fødevarer i landbrugets primærproduktion. Det er fødevarer, der hovedsageligt eksporteres, og som ikke konsumeres på hjemmemarkedet. Ved siden af denne vigtige produktion, er der en stigning af nicheprodukter af enten andre typer af fødevarer eller forædlede fødevarer. Disse nicheprodukter er der et øget marked for lokalt, regionalt og sandsynligvis også globalt. Al fødevareproduktion er interessant og er på Bornholm hinandens forudsætninger, hvor nicheproduktionen står på skuldrene af primærproduktionen og som sammen skaber fortællingen om Bornholm som en fødevareø.

Vores nye navn signalerer derfor at Bornholms Landbrug & Fødevarer betragter fødevareproduktionen som en helhed og vil i et bredere fællesskab binde hele værdikæden sammen, fra primærproduktion til slutprodukt.

Navneændringen er ligeledes en naturlig følge af vores partnerskab med Bornholms Regionskommune og Gourmet Bornholm. Partnerskabet udviklede i 2017 en Fødevarestrategi for Bornholm og praktiserer det daglige samarbejde gennem Fødevareklyngeprojektet. Endvidere er det en naturlig følge af et øget samarbejde med Bornholms & Christiansøs Fiskeriforening gennem et projektarbejde med erhvervsfiskeriet.

I realiteten er listen lang, når vi skal pege på grunde til at ændre på navnet. Vi kunne også nævne etableringen af den første Madfestival til sommer, som er et output af vores samarbejde med Destination Bornholm, Gourmet Bornholm og tæt ved 40 fødevareproducenter, et samarbejde der binder turistindustrien sammen med fødevareproduktionen.

I forhold til det øvrige land, ser Bornholms Landbrug & Fødevarer det som en styrke at signalere vores fokus tydeligere igennem navnet og dermed understøtte de initiativer, der kan etableres i aftaler mellem Bornholm og Erhvervsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet, for blot at nævne nogen.

Navneændringen ændrer ikke noget på øvrige samarbejdsrelationer eller partnerskaber, men åbner i stedet op for flere muligheder.

Forkortelsen af Bornholms Landbrug og Fødevarer bliver i daglig tale BLF!