Søg Vis menu

Bornholmske bier elsker blomsterstriber

10. nov 2018

Rapport om effekten af de bornholmske blomsterstriber

Forekomsten af bier i blomsterstriberne i projektet #BornholmBlomstrer er langt højere end i grøftekanter og brakarealer, og det gælder både for vilde bier og honningbier. Det er konklusionen i en ny rapport om de bornholmske blomsterstriber.

Insektekspert Morten Top-Jensen har hen over sommeren set på effekten af målrettede blomsterstriber i forbindelse med kampagnen #BornholmBlomstrer. Og konklusionen er ganske klar: Blomsterstriber virker! Der er 4 gange så mange bier i disse udsåede blomsterstriber, som man finder i den vilde grøftekant.

Såede blomsterstriber tiltrækker insekter i høj grad – og særligt bier, og det gælder såvel vilde bier som honningbier. Sådan lyder konklusionen fra Morten Top-Jensen, vært på ’Kryb & Kravl’ og udgiver af naturtidsskriftet ’Natur på Bornholm’, efter at han i 2018 har talt insekter i grøftekanter, på brakarealer og på udvalgte strækninger af de mere end 40 kilometer med blomsterstriber, der blev udsået i forbindelse med det brede samarbejde ”#Bornholm Blomstrer”.

Morten Top-Jensens insekttællinger i rapporten ’Insektmonitorering af de bornholmske blomsterstriber’ viser, at antallet af fundne insekter i grøftekanter, på brakarealer og i blomsterstriber i 2018 har været nogenlunde ens, men ser man på forekomsten af bier og på antallet af dyregrupper, der besøgte de forskellige planter, så blev blomsterstriberne foretrukket. Det er særligt blomsterne hjulkrone og honningurt, der ifølge rapporten ’på visse lokaliteter bugnede af bier’.

I optællingen blev der talt insekter 30 gange på 18 lokaliteter, og tællingerne fandt både sted om dagen i solskin og om natten, og ser man alene på bierne – vilde så vel som tamme – så tiltrak de såede områder med blomster 73 procent af den totale mængde af talte bier. Og her er fraregnet tal for honningbier, der befandt sig tæt på bistader, da Morten Top-Jensen her af flere omgange på blot én kvadratmeter observerede ca. 75 honningbier på 10 minutter. Men det store antal honningbier til trods, så fandt Morten Top-Jensen også rigtig mange humlebier i de samme områder i de samme tidsrum.

Danmark fattes blomster
Der mangler blomster i Danmark, og bierne lider på grund af manglende arealer med blomsterplanter, lyder en af konklusionerne i rapporten fra Morten Top-Jensen, men det er en udfordring, som udsåning af blomsterstriber kan medvirke til at løse, da insekterne ifølge Morten Top-Jensen søger til de såede områder.

Bornholms Landbrug & Fødevarer har i flere år arbejdet på at få Bornholm til at blomstre, og det er glædeligt at se, at det nytter, når landmænd, biavlere, foreninger og virksomheder arbejder sammen, som det har været tilfældet i #BornholmBlomstrer-projektet. Og det er planen at fortsætte med blomsterstribeprojektet også næste år - både for at gøre en indsats for bierne og for at give bornholmerne og turisterne noget flot at kigge på.

Læs Morten Top-Jensens rapport her.