Søg Vis menu

Bornholmske mælkeproducenters indtjening i 2015.

22. jul 2016

Ved Henry Jespersen

De bornholmske mælkeproducenter har som omtalt over sommeren nogle bedre økonomiske konditioner end som producenter i RestDanmark. Jeg har med nedenævnte tal fra mine analyser kigget på, om det også ender på bundlinjen for de bornholmske producenter.

Desværre er der lidt malurt.

Først total tallene. De er baseret på 10 bornholmske mælkeproducenters regnskaber og 1.236 fra RestDanmark. Analysetallene er tilpasset, så grupperne ligner hinanden. Dvs. ca. 160 ha dyrket areal i alt og ca. 160 årskøer.

 

I tabellen fremgår total tal fra deres økonomi:

Økonomi i mælkeproduktion

Totaler

 
 

Bornholm

Danmark

antal Ha

164

154

antal køer

158

166

antal regnskaber

17

1.236

kg mælk pr ko

9.610

9.930

mælkepris

2,48

2,26

 

 

 

 

1.000 kr

1.000 kr

bruttoudbytte, mælk

       4.347

       4.385

bruttoudbytte, andet

       1.561

       1.317

variable enhedsomkostninger

-3.036

-3.080

Dækningsbidrag

       2.872

       2.622

kapacitetsomkostninger

 -1.909

-1.680

afskrivninger

 -654

-616

resultat primær drift

          309

          326

EU

          528

          511

resultat før finansiering

          837

          837

Finansiering

 -763

-873

resultat efter finansiering

 74

-36

private indtægter

          235

          201

reguleringer

           -54

            33

resultat før regulering og skat

           255

            198

tilbageførsel afskrivninger, mv

739

595

privat udtræk, skat, pension

-319

-400

selvfinansiering

          675

          393

forskydninger besætning og beholdning

-36

-128

Tekniske investeringer

-1691

-800

Likviditetsoverskud

      -1.052

         -535

 

Det ses, at de bornholmske producenter realiserer 250.000 kr mere i dækningsbidrag. Det er ikke alene fordi, de har en højere mælkepris. For den bornholmske mælkeydelse er lidt lavere end den RestDanske. Men de bornholmske producenter har også en bedre indtjening på markdriften og andre indtægter.

 

De kontante kapacitetsomkostninger er 230.000 kr højere. Altså er det meste af den bedre indtjening sat til her.

EU tilskud nogenlunde ens

De bornholmske finansieringsomkostninger 110.000 kr lavere.

Det bornholmske resultat ”resultat før regulering og skat” bliver på 255.000 kr, eller 57.000 kr bedre end landsgennemsnit.

 

Tilbageføres afskrivninger og fradrages skat og privatforbrug, får jeg den likviditetsorienterede indtjening ”Selvfinansiering” på 675.000 kr for de bornholmske producenter. Og noget mindre for landsgennemsnit.

Selvfinansieringen kan betegnes som tilfredsstillende.

Bemærk i øvrigt, at de bornholmske producenter et privatudtræk, der 80.000 kr lavere end landsgennemsnit.

 

 

Hvor kommer forskellene fra?

Af nedenstående skema for grovfoder opgjort pr ha, kan vi udlede nogle forskelle:

Økonomi i mælkeproduktion

Grovfoder

 

Bornholm

Danmark

antal Ha grovfoder

102

110

antal køer

152

166

antal regnskaber

10

405

udbytte majs, FEN

      11.050

7.900

udbytte græs, FEN

8.460

8.250

 

 

 

 

pr ha

pr ha

bruttoudbytte

    11.113

      9.162

variable enhedsomkostninger

     -2.273

     -2.454

Dækningsbidrag

      8.840

      6.708

 

 

 

energi

        -473

        -397

maskinstation

     -4.288

     -3.511

vedligehold

     -1.081

        -798

arbejdsforbrug

     -1.635

     -1.438

andre kapacitetsomkostninger

        -671

        -723

kapacitetsomkostninger

     -8.148

     -6.867

 

 

 

afskrivninger

     -1.707

        -942

Leje og forpagtning

        -787

     -1.215

afkoblet støtte

      3.915

      3.485

rente af bunden kapital

     -2.757

     -3.421

kapitalomkostninger

     -1.336

     -2.093

 

 

 

Årets resultat pr ha grovfoder

        -644

     -2.252

Grovfoderudbytter er realiseret højere på Bornholm, særligt i majs (lave udbytter i RestDanmark som følge af regn og kulde der). Dækningsbidraget realiseres ca. 2.000 kr højere pr ha.

Omkostningen til maskinstation er 800 kr højere pr ha. Som omtalt tidligere år er det ikke fordi omkostninger til egne maskiner på Bornholm er mindre. Tvært imod. Vedligeholdelsen er 300 kr højere. Arbejdsforbruget er 200 kr højere. Afskrivninger på markmaskiner er næsten 800 kr højere pr ha. Til gengæld er forpagtninger og rente af bundet kapital lavere.

På bundlinjen pr ha er den bornholmske producent 1.600 kr bedre end gennemsnit for Danmark.

 

 

 

 

  

For mælkeproduktionen er der også lidt afvigelser. Her opstillet som tal pr ko:

 

Økonomi i mælkeproduktion

Køer

 
 

Bornholm

Danmark

antal Ha grovfoder

102

110

antal køer

152

166

antal regnskaber

10

405

kg mælk pr ko

       9.564

10.113

mælkepris

2,50

2,27

 

 

 

 

pr ko

pr ko

bruttoudbytte, mælk

     23.951

    23.007

bruttoudbytte, kødsalg

       3.337

      3.578

variable enhedsomkostninger

    -17.403

   -16.773

Dækningsbidrag

       9.885

      9.812

 

 

 

energi

         -642

        -763

maskinstation

         -117

          -72

vedligehold

      -1.306

     -1.420

arbejdsomkostninger

      -4.039

     -4.421

andre kapacitetsomkostninger

      -1.060

     -1.099

kapacitetsomkostninger

      -7.164

     -7.775

 

 

 

afskrivninger

      -2.948

     -2.772

Leje og forpagtning

           -11

        -162

afkoblet støtte

 

           10

rente af bunden kapital

      -1.380

     -1.425

kapitalomkostninger

      -4.339

     -4.349

 

 

 

Årets resultat pr ko

      -1.618

     -2.312

 

Mælkeprisen er 23 ører højere på Bornholm. Men med en lidt lavere ydelse, opnås der det samme dækningsbidrag som i RestDanmark.

For køerne er kapacitetsomkostninger lavere. Særligt vedr. arbejdsomkostninger.

Kapitalomkostninger er nogenlunde ens.

 

Bundlinjen udtrykt som resultat pr ko er dermed bedre på Bornholm.

 

En konklusion:

Af en bedre indtjening i kerneproduktion – mælkeproduktionen – sættes en del heraf til i højere kapacitetsomkostninger i grovfoderproduktionen.

Den samlede og totale økonomiske bundlinje er dog stadig lidt bedre på Bornholm end i RestDanmark.