Søg Vis menu

Brev til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen

30. mar 2017

Nedenstående brev vedrørende bisonerne på Bornholm er sendt til ministeren den 22. marts 2017

Kære Esben Lunde Larsen

 

Bornholms Landbrug fremsendte 19. oktober 2016 et brev til ministeren, hvor vi gjorde rede for de bekymringer Bornholms Landbrug har vedr. fritgående bisonokser på Bornholm.

Eftersom projektperioden udløber denne sommer, finder vi det betimeligt at sikre os, at ministeren er fuldt ud klar over hvor dybt forankret vores bekymringer er, og sikre os at ministeren er klar over, at de potentielle negative konsekvenser er ganske reelle og meget sandsynlige for erhvervet. Vi vil også sikre os at ministeren er fuldt oplyst om den viden der eksisterer på området.

Bornholms Landbrug har netop afholdt Årsmøde for mælkeproducenterne, hvor Professor Kurt Buchmann fra Københavns Universitet orienterede om den introduktion af fremmede parasitter, der med nogen sandsynlighed med projektet er transplanteret ind i den bornholmske natur. Professoren orienterede ligeledes om de biologiske konsekvenser parasitterne har på kvæg og bisoner.

Bornholms Landbrug og vores kvægbrugere er ganske enkelt fortsat meget bekymrede efter dette møde.

Sagen er, at der ved introduktion af den europæiske bison til Bornholm med stor sandsynlighed er introduceret parasitter, som eksempelvis leverikter, vomikter, løbetarmorm og lungeorm. Der foreligger således evidens for, at bisonokserne desværre ikke blev tilstrækkeligt behandlet mod orm inden projektets start. Det er endnu for tidligt at påpege negative effekter på den bornholmske natur og bornholmsk tamkvæg, men vi er stærkt bekymrede for at flere af de introducerede parasitter kan etablere sig og skabe problemer for både konventionel og økologisk kvægproduktion. Skulle ministeren beslutte at lade selv få dyr gå frit i den bornholmske natur, vil der være en sandsynlig risiko for at bisonokser kan overføre lungeorm til tamkvæg, enten pga. at græsningsarealerne grænser op til hinanden, eller ved at bisonoksernes ekskrementer kommer i forbindelse med tamkvægs grovfoder enten på markerne eller i ensilagestakkene.

For de mælkeproducenter, der har deres køer på græs, er risikoen størst, og skulle en landmand rent faktisk være så uheldig, at en af deres køer bliver smittet med lungeorm, skal de isoleres og holdes i stalden. For en økolog er det selvsagt forretningstruende, men får også konsekvenser for hele forretningskæden, fra landmanden til mejeriet til forbrugeren. 

Parasitproblematikken har også en anden uheldig konsekvens. Dansk landbrug gør en stor indsats for en høj standard af dyrevelfærd, og udvikle denne bedst muligt. En introduktion af flere parasitter truer dyrevelfærden. En parasit som lungeormen angriber de vitale organer og dyret lider når først parasitten er kommet i kroppen.

Bornholms Landbrug er ligeledes bekymrede over de potentielle negative effekter det kan få for erhvervet, hvis kvægbesætninger rammes af sygdomme. Det skader erhvervets position, image og kompromitterer fødevaresikkerheden.

Bornholms Landbrug bliver desværre udstillet, som de eneste, der har et problem med fritgående bisonokser på Bornholm. Det betvivler vi dog, når nu vi udfolder de potentielle risici, der er forbundet med det projekt og de potentielle følgeeffekter for arbejdspladser mv.

Før ministeren skal træffe den afgørende beslutning, anbefaler vi ministeren at indhente supplerende viden på veterinærskolen under Københavns Universitet om parasitproblematikken.

Afslutningsvis anbefaler vi ministeren at lade et forsigtighedsprincip råde, når det skal besluttes hvad afslutningen skal være på projektet med bisonokser på Bornholm. Konsekvenserne er ganske enkelt ikke belyst tilfredsstillende af Naturstyrelsen. Det er at spille hasard for landbrugserhvervets midler, når der kan være direkte og indirekte negative konsekvenser for erhvervet.

Smittebærerisikoen er det største problem, men derudover er vi i Bornholms Landbrug i Bornholms Dyrlægeforeningen også bekymrede for sikkerheden ved sameksistensen af tamkvæg og bison, bekymrede for den uro bisonokser kan skabe i nærheden af tamkvæg, sikkerheden generelt for mennesker i umiddelbar nærhed af bisonkøer med kalve og endelig en bekymring for forvaltningen af markskader. 

Bornholms Landbrug og Bornholms Dyrlægeforening anbefaler at bisonokserne kan forblive på Bornholm i indhegningen i Almindingen.

Skulle ministeren have spørgsmål eller behov for en grundigere beskrivelse af de forbehold Bornholms Landbrug har, står vi naturligvis til rådighed.

 

På bestyrelsernes vegne

 

 

Lars-Ole Hjorth-Larsen                                                 Thomas Wittorff

Formand                                                                                  Formand

Bornholms Landbrug                                                     Bornholms Dyrlægeforening