Søg Vis menu

Business check-2016 hæfterne er på gaden – og Bornholm er med!

2. jun 2017

Igen i år har Bornholms Landbrug regnskaber med i hæftet ”Business check”, som udgives medio maj af SEGES. Forudsætningen er, at der leveres godkendte regnskaber af god regnskabsmæssig kvalitet. Der ses positive resultater for Bornholm ift. landstal. Bornholms Landbrug belønner de udvalgte bedrifter med at fremsende hele hæftet til de udvalgte bedrifter.

Overordnet set kommer svinebedrifterne i hele landet, både slagtesvin og soholdere ud af 2016 med meget stærke regnskaber. Mælkeproduktionen har i 2016 været hårdt ramt af meget lave mælkepriser på verdensmarkedet. Dog klarer den Bornholmske mælkeproduktion sig bedre end resten af Danmark, pga. bedre afregningspriser fra mejeriets side. Således ligger en lokal mælkeproducent blandt de allerbedste i DK, med en fremstillingspris på 1,98 kr/kg EKM. Generelt på landsplan var 2016 et år med lave udbytter og lave kornpriser. Men på Bornholm blev der høstet gode udbytter, særligt i raps, majs, vinterhvede og vinterbyg. En bedrift ligger i top 10 på landsplan for grovfoderproduktion, med en fremstillingspris på 90 øre/FEN. En lokal planteavler ligger blandt de allerbedste for kornproduktion, med en fremstillingspris på 100 kr/hkg korn

Benchmarking giver virksomheder mulighed for at finde styrker og svagheder i bedriftens indtjeningsgrundlag og sammenligne resultaterne med tilsvarende virksomheder. Værktøjet er meget unikt og godt udviklet indenfor landbrugsbedrifter, der har deres regnskab tilknyttet DLBR. Det giver mulighed for at sammenligne virksomheder fra hele landet. Andre brancher er meget misundelige fordi de ikke har deres regnskabstal samlet i en database, der giver mulighed for at trække nøgletal og lave tilsvarende analyser.

Foreløbige resultater for Bornholm - 2016

Bemærk tallene for Bornholm er forbundet med statistisk usikkerhed, da opgørelsen hviler på et meget spinkelt talmateriale.

For Bornholm viser de foreløbige tal fra mælkeproduktionen - Stor Race - malkestald en fremstillingspris på 2,36 kr/kg EKM. Dvs. 2 øre mindre end landsgennemsnittet. Hertil kommer, at de Bornholmske besætninger har opnået en mælkepris, der ligger 29 øre over landsgennemsnittet.

Ser vi på salgsafgrøder på Bornholm, blev der opnået pæne udbytter, både i vinterbyg og særligt i rapsen. Det påvirker resultatet positivt, så fremstillingsprisen for korn her på øen ligger på 131 kr/hkg.

De Bornholmske slagtesvin-besætninger, med mere end 12.000 producerede slagtesvin har opnået 10,80 kr/kg til en fremstillingspris på 10,10 kr/kg. Dvs. tendensen er, at der igen tjenes penge i slagtesvineproduktionen. For sohold under 750 årssøer, er fremstillingsprisen pr. smågris på 364 kr. Dvs. 13 kr. højere end landsgennemsnittet. Til gengæld er effektiviteten bedre for de bornholmske bedrifter, hvilket forbedrer resultatet på bundlinjen.

Hvis du er interesseret i Business-check hæfterne, kan du kontakte Bornholms Landbrug, ved virksomhedsrådgiver Klaus H. Petersen, tlf. 56907832, e-mail. khp@bornholmslandbrug.dk

 

Læs mere om resultater for mælkeproduktionen her.

Læs mere om resultater for svineproduktion her.

Læs mere om resultater for salgsafgrøder her.