Søg Vis menu

Conservation Agriculture (CA) giver flere insekter i marken

23. feb 2021

Larve af mariehøne

v/ Jacob Dam Nielsen og Elisabeth Falk

Målet med CA er at holde jorden dækket med afgrøde og efterafgrøder, så planterødder, regnorme og andre jordbundsdyr kan gøre arbejdet med at skabe et godt og sundt dyrkningsmedie for afgrøderne. Planterester på jordoverfladen og efterafgrøder giver føde og levesteder for mange smådyr, som igen kan være føde for en række rovinsekter. Nyttedyr som løbebiller, rovbiller, mariehøns og edderkopper holder i bedste fald nogle af skadedyrene i skak og kan dermed reducere anvendelsen af skadedyrsmidler, så dyrkningssystemet kommer ind i ’den gode’ cirkel med større og forskelligartet insektliv. Nogle udøvere af CA oplever f.eks. mindre behov for at bekæmpe bladlus, fordi de bliver ”holdt i skak” af nyttedyr.

Omvendt kan der i nogle få tilfælde være risiko for opformering skadedyr, eksempelvis majshalvmøl, som bekæmpes ved pløjning.

Det kan man læse i et nyt Faktaark fra SEGES, som du kan her.

Her kan du også læse, at markerne – uanset dyrkningsform - primært er levested for ”almindelige” insekter. Levesteder for de sjældne insekter, som har mest brug for hjælp, er udyrkede arealer som enge, overdrev, læhegn og vejkanter.