Søg Vis menu

CRT-undersøgelse om godspriserne

16. dec 2019

Husk at svare på spørgeskemaundersøgelsen om effekten af prisreduktion på godstransport

Kære medlemsvirksomhed,

Vi har udsendt nedenstående tekst på mail til vores aktive medlemmer, og vi ønsker med dette opslag, blot at understrege vigtigheden af, at I besvarer undersøgelsen.

Der er en reel risiko for at det statslige tilskud til godstransporten til det bornholmske erhvervsliv reduceres eller helt fjernes på sigt.

Bornholm har siden 2015 modtaget et statsligt tilskud til reduktion af godspriserne på færgeruterne Rønne-Ystad og Rønne-Køge. Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) i Nexø lavede i 2016 en undersøgelse af effekterne af prisnedsættelsen og er nu blevet bedt af Bornholms Trafikkontaktråd om at lave en opfølgende analyse af, i hvilken udstrækning bornholmske fragtkøbere har mærket prisreduktionerne og hvilken betydning, det har haft for omfanget af fragt til og fra Bornholm.

CRT gennemfører derfor nu en spørgeskemaundersøgelse blandt de bornholmske virksomheder, og du har muligvis allerede modtaget en mail med opfordring til at deltage i denne undersøgelse. Antallet af besvarelser er vigtigt for, at CRT kan afdække konsekvenserne så præcist som muligt, og det er i  Bornholms Landbrug & Fødevarers interesse, at der skabes et klart billede heraf. Vi har tidligere udsendt spørgsmål om emnet, men håber på at I endnu engang vil hjælpe til ved at besvare denne undersøgelse også.  

Hvis du ikke allerede har udfyldt spørgeskemaet vil vi derfor opfordre dig til, inden udgangen af december 2019, at besvare spørgsmålene så godt som muligt via det link, du har modtaget i mailen.

Med venlig hilsen

Lars-Ole Hjorth-Larsen
Formand, Bornholms Landbrug & Fødevarer