Søg Vis menu

Den insektvenlige landmand

6. nov 2020

Hør, hvordan du både kan tilgodese de vilde bier, produktion og økonomi

Onsdag den 11. november kl. 15.30-16.15 afvikler SEGES et spændende webinar, som kan gøre dig klogere på at tilgodese de pollensøgende insekter. Bier og andre insekter er ikke bare vigtige bestøvere for landbrugsproduktionen og naturen – de er også med til at gøre vores naturoplevelse mere spændende. I dette webinar får du konkrete anbefalinger til, hvilke muligheder du har som landmand og lodsejer, hvis du gerne vil skabe gode forhold for insekterne på din bedrift – uden at det går ud over din produktion og økonomi.

Webinaret består af to indlæg:

  • Flere insekter i landskabet – hvad kan du gøre som landmand?
    v/ Anne Erland Eskildsen, specialkonsulent, SEGES
     
  • Insektvenlig dyrkningspraksis
    v/ Poul Henning Petersen, landskonsulent, Planteværn, SEGES

Husk tilmelding til webinaret. Tryk her

Køb af humlebier giver ikke altid en sikkerhed for god bestøvning

Tomatavlerne har i mange år anvendt humlebier til bestøvningsarbejdet. Det samme gælder for havefrøavlerne og nogle frugtavlere, som kan have gavn af indkøbte humlebier. Men en del landbrugskulturer såsom produktion af hvidkløverfrø kræver et stort antal af bier for at løse opgaven med bestøvning. Det vil blive alt for dyrt at indkøbe humlebier. Her man nødsaget til at satse mere på biotoppleje eller udsættelse af honningbier. Du kan læse mere om den problemstilling her

Blomsterstriber er kun en del af løsningen

Lokalt på Bornholm har mange landmænd deltaget i projektet Bornholmblomstrer, som igennem 3 år har uddelt gratis blomsterfrø til de deltagende landmænd. Projektet har arbejdet med at udvikle blandinger, som både er en fryd for øjet og gode pollen- og nektarkilder for de pollensøgende insekter.

Nyt idekatalog over biotopforbedrende tiltag

Forskere fra Institut for Agroøkologi og institut for Biosience på Aarhus Universitet har udarbejdet et katalog, som kaster lys over de tiltag, der kan fremme skadedyrenes naturlige fjender, og de tiltag, der kan fremme biodiversiteten i jorden. Læhegn, naturstriber, randzoner, blomsterstriber og insektvolde fremmer ikke alene de pollensøgende insekter men har også andre positive effekter for insekterne. Du kan se idekataloget her. SEGES har også en nyttig hjemmeside, som beskriver hvilke tiltag du kan gøre på din bedrift. Læs mere her.