Søg Vis menu

En målrettet indsats for Biodiversiteten i den lysåbne natur

4. aug 2020

Der kan frem til 15. september søges om tilskud til hegning og/eller rydning af naturområder, hvor man ønsker afgræsning. Tilskuddet består af 100 % midler fra Den Europæiske Landbrugsfond og du kan få dækket følgende udgifter
• Hegn, herunder låger og led
• Elforsyning
• Vandforsyning
• Fangfold også mobile enheder
• Materialer og anlægsarbejder, vedrørende rydning af træer og buske og fjernelse af ryddet materiale
• Konsulentbistand på rydningsprojekter
• Andre udgifter

Alle udgifter til afgræsning beregnes efter standardomkostninger og projektet skal være afsluttet indenfor 2 år. Når du får tilskud efter en standardomkostning, kan du vælge at udføre arbejdet selv. Naturområder defineres i denne sammenhæng som arealer med HNV-værdi (Høj Natur Værdi) på minimum 5. Naturområdet skal minimum udgøre 0,1 ha af projektområdet. Hovedreglen er, at der ikke må være skov i projektområdet. Arealer med beplantning under 0,5 ha betragtes som småbeplantning.
Kontakt undertegnede for yderligere information eller hvis du ønsker hjælp til indsendelse af din ansøgning.

Klaus H. Petersen - Virksomhedsrådgiver
D +45 5690 7843 - M +45 2420 8402 - E khp@blf.dk
Bornholms Landbrug & Fødevarer|5690 7800|Rønnevej 1|3720 Aakirkeby|blf.dk