Søg Vis menu

En uddannelse med mange muligheder

24. jan 2019

Møde om fremtidens landmænd

Onsdag den 23. januar afholdt Bornholms Landbrug & Fødevarer møde i samarbejde Landbrugsskolen Sjælland om fremtidens landmænd. Her mødte flere af øens læremestre op til en meget seriøs og konstruktiv snak om udfordringerne ved uddannelse af nye unge landmænd.

Fokusområderne var rekruttering til erhvervet, uddannelse, fastholdelse i uddannelse og fastholdelse i erhvervet efter endt uddannelse. Uddannelsen til landmand foregår dels på landbrugsskolen, dels ude på læremesterens bedrift, hvor landbrugseleven er i praktik i alt op til 33 måneder af det 3,5 år lange grundforløb, alt afhæng af hvilken linje, eleven vælger. Der ligger en stor opgave i at rekruttere unge til uddannelsen, og det er ligeså vigtigt at fastholde eleverne, når de er kommet i gang med uddannelsen.

Landbrugsuddannelsen er et vældig godt fundament og giver en god ballast til at komme videre i livet. Flere vælger efter endt uddannelse at tage til udlandet en periode for at arbejde inden for landbruget – f.eks. er Australien, USA og Canada populære steder at rejse til, og der er gode muligheder for at finde beskæftigelse inden for erhvervet. Og det er jo en fantastisk mulighed for de unge landmænd for at opleve et andet land og andre skikke og måder at gøre tingene på.


Christian Møller Holm fra Bornholms Landbrug & Fødevarer og formand for BLU
kastede sig ud i et ophold i Australien efter endt landmandsuddannelse