Søg Vis menu

En varm hilsen fra min pensionsordning.

11. okt 2016

v/ Henry Jespersen

Denne lille historie er baseret på en artikel i Jyllandsposten sidst i september.

Siden 2007 har realkreditselskaberne forhøjet bidragssatserne 18 gange. Det er undervejs begrundet med øgede tab, større hensættelser, funding, kapitalkrav, nye kapitalkrav, Basel 1, 2 og 3. Låntagerne betaler for at selskaberne kan komme på fode igen. Og kan holdes på fode. Og ikke mindst komme gennem nåleøjerne med kapitalkravene.

I 2007 betalte låntagerne 7,7 Mia kr i bidrag. I 2015 var bidraget steget til 20,7 Mia kr.

Det samlede udlån var i 2015 på 2.528 Mia kr. Altså bliver den gennemsnitlige bidragsprocent på 0,82 % for alle låntyper under et.

Bidragsforhøjelserne og det nugældende høje bidragsniveau er mest begrundet med de nye kapitalkrav. Og i en vis udstrækning også begrundet i de kommende kapitalkrav. Det er åbenbart godt at få opkrævet bidrag i god tid.

Jyllandsposten har opgjort realkreditselskabernes kapitalbeholdning, og sat den op sammen med kapitalkrav 2015 og kapitalkrav 2019. Jeg har her medtaget de 3 mest anvendte selskaber på Bornholm.

Udtrykt i %

Nykredit

Nordea Kredit

Realkredit Danmark

Faktisk kapital 2015

23,9

29,7

38,8

Kapitalkrav 2015

13,2

12,8

13,6

Kapitalkrav 2019

15,4

20,6

19,8

 Som det ses af disse procenttal, er de 3 realkreditselskaber allerede fint på plads med kapitalkravene gældende fra 2019.

Så set ude fra, med lægmands øjne er der nu god basis for at bidragene kan reduceres igen. Man kunne passende starte med bidragsreduktion for de, der har taget de dyrere obligationslån med 2 – 2,5 og 3 %. Så vil de få kompenseret noget af den rentestigning de har påtaget sig, bl.a. for at imødekomme realkreditselskabernes ønske om, at kunderne skal væk fra Flex-lånene.

Nå – de har nok en anden udlægning af tallene i realkreditselskaberne. Og deres hensigter er nok også anderledes.

For gad vide om, der skulle sidde kapitalejere, der ønsker noget afkast fra realkreditselskaberne? Nordea Kredit og Realkredit Danmark er ejet af banker, som ønsker afkast. Og det har de fået.

I 2007 blev der fra realkreditselskaberne overført 3 Mia kr til ejerne, altså til bankerne. I 2015 var denne overførsel steget til 5,6 Mia kr. Eller en fjerdedel af bidraget fra lånekunderne går til ejerne.

Som pensionskunde har jeg det fint med bidragsforhøjelser og store bidrag. Min pensionsordning har aktieposter i de store banker. Deres udbytter og kursstigninger er bl.a. baseret på overførsler fra realkreditten. Og dermed fra bidragene fra låne-kunderne.

Når kapitalkravene nu åbenbart er på plads, kan jeg som pensionskunde sende en varm hilsen til låne-kunderne. De fortsatte store bidrag må da skæppe godt på aktiekurserne i min pensionsordning.