Søg Vis menu

Energihjulet kører stadigt

2. aug 2017

v/ Klaus H. Petersen

Bornholms Landbrug har pr. 1. august 2017 indgået en samarbejdsaftale med det lokale energiselskab (BOEF), som tilbyder 0.30 kr/kWh + moms i resten af 2017 i tilskud til energibesparelser i henhold til energiselskabernes energispareindsats.

Hvis jeres virksomhed udfører energibesparende tiltag, kan I få energitilskud i henhold til Energiselskabernes energispareindsats, Uanset tilskuddets størrelse skal det ikke være styrende for din beslutning. En dårlig investering bliver ikke god bare fordi man kan få tilskud!

Så tiden kan være givet godt ud til at gennemgå produktionsanlægget og få optimeret på energiforbruget. I forhold til de ældre Triak regulerede motorer kan energiforbruget som gennemsnit nedbringes med mere end 70% ved at skifte til LPC/EC motorer (Videnscenter for Svineproduktion, 2013). Bornholms Landbrug har i samarbejde med vores kunder dokumenteret en større energimæssig besparelse end det man teoretisk kan beregne ved udskiftning til LED-belysning. F.eks. bruger de fleste ældre lysstofrør 15-20 % mere strøm end det producenten oplyser.

Energistyrelsen kører i øvrigt en informationskampagne i efteråret målrettet landets svine- og kvægbedrifter om fordelene ved moderne ventilation og LED i landbrugssektoren for udvalgte landboforeninger, hvor også Bornholms Landbrug er inviteret med.

Reelt set er der ikke tale om tilskud, men salg af en rettighed, en energisparerettighed. Det er de danske energi- og forsyningsselskaber, som udbetaler ”tilskuddet”. Selskaberne er blevet pålagt en årlig energibesparelse af staten. Denne energibesparelse kan de købe sig til ved slutbrugeren. Bornholms Landbrug kan hjælpe dig med at levere den nødvendige dokumentation for din energibesparelse til energiselskabet. Og der er god grund til at være skeptisk, hvis du får stillet store tilskud i udsigt i forbindelse med din investering. Hvis dit tilskud udtages til kontrol, er det ikke konsulenten, men virksomhedsejeren der kommer i klemme eventuelt med krav om tilbagebetaling. Bornholms Landbrug arbejder ud fra devisen, at vi skal udnytte tilskudsmulighederne bedst muligt for vores medlemmer, men vi skal ikke gå over stregen.

Jeg har personligt oplevet, at blive truet af aggressive energirådgivere, som hævder at have eneret om kunden. I min optik har kunden altid mulighed for at vælge frit. En investering bør ikke være betinget af, at en bestemt konsulent hjemtager energisparetilskuddet!

Du skal være opmærksom på energibesparelse ved følgende investeringer:

  • Kornsilo, korntørringsanlæg og korntransport
  • LED rør, lysstyring og varmelamper
  • Ventilation
  • Mælkekøling
  • Spændingsdæmper 
  • Traktor og maskininvestering

 

Husk du skal indgå en aftale om salg af rettigheden til energi- og forsyningsselskabet inden du acceptere et tilbud fra leverandøren. ”Energispare-tilskud” kan søges hele året, men der kan godt være en administrativ flaskehals ved energi- og forsyningsselskaberne sidst på året, idet de kun er forpligtet til at dokumentere en given besparelse. ”Energispare-tilskud” kan kombineres med blandt andet Miljøteknologi-tilskud.

Min opfordring til dig er derfor altid at kontakte Bornholms Landbrug inden du foretager en investering, så kan vi både drøfte om investeringen er en god ide og mulighederne for tilskud.

Kontakt Bornholms Landbrug v. virksomhedsrådgiver Klaus H. Petersen, tlf. 56907843, khp@bornholmslandbrug.dk