Søg Vis menu

Energitilskud 2022

7. jan 2022

Samarbejdsaftale med Byggeri & Teknik I/S

Bornholms Landbrug & Fødevarer har lavet en samarbejdsaftale med rådgivningsvirksomheden Byggeri & Teknik I/S om, at de assisterer vores kunder og medlemmer med at gennemføre ansøgninger til Erhvervstilskud til energieffektiviseringer og assistance med det efterfølgende projektforløb.

Det er en aftale, vi er rigtig glade for, fordi det er en del af opgaven med at reducere CO2e-udledningen og dermed endnu et element i den grønne omstilling.

Kunder, der ønsker at lade sig betjene af den ordning, skal kontakte økonomirådgiver Henry Jespersen på tlf. 5690 7840 eller på mail hej@blf.dk.

VIGTIGT

Den første runde for at kunne søge ind i puljen er åben nu og har deadline den 18. januar.

Der er 5 ansøgningsrunder i hele 2022, og næste runde er åben i perioden 15. februar til 1. marts.

Man kan f.eks. søge om tilskud til:

  • Udskiftning af kedel med varmepumpe
  • Udskiftning af belysning med LED
  • Etablering af varmegenvinding
  • Energioptimering af procesanlæg

Der ydes ikke tilskud til etablering af energiproducerende anlæg.

Er den reelle energibesparelse på mere end 100.000 kWh/år, så kan det sandsynligvis betale sig at søge, men kontakt Henry Jespersen for den første screening, inden vi sætter Byggeri & Teknik i gang med ansøgningen.