Søg Vis menu

Fakta om dansk grisekød

30. aug 2018

Alt grisekød, der sælges i Danmark, er antibiotikafrit

v/ svineproduktionsrådgiver Stig Andersen

Den 29. august 2018 udsendte Danish Crown en pressemeddelelse om deres salg af kød fra grise opdrættet uden brug af antibiotika, dvs. kød fra de såkaldte OUA-grise.  Meddelelsen kom som følge af, at Netto/Salling Group har besluttet, at alt salg af konventionelt grisekød i Netto-butikker skal være kød fra OUA-grise fra uge 35. Pressemeddelelsen er efterfølgende citeret af flere medier på en måde, der kan virke miskrediterende i forhold til alt andet konventionelt grisekød.

Fakta er som følger:    

Alt grisekød, der sælges i Danmark er fri for antibiotika. Vi har et meget lavt forbrug af antibiotika i den danske griseproduktion og en meget høj fødevaresikkerhed, der i øvrigt betyder, at vi kan eksportere til en række højprismarkeder i hele verden.

I alle besætninger forsøger man at begrænse forbruget af antibiotika mest muligt. I de besætninger, der har haft mulighed for at indgå en OUA kontrakt med Danish Crown, har man en særlig fokus på dette og indført særlige foranstaltninger ift. opsyn, foder, hygiejne mv. I modsætning til praksis i andre besætninger har man i OUA besætningerne endvidere et system der adskiller grise, der aldrig har modtaget en antibiotisk behandling fra andre grise.

Det er positivt, at de danske forbrugere får mulighed for at vælge grisekød fra OUA-produktion og vise, at de støtter produktionen med et minimeret antibiotikaforbrug. Det er dog vigtig at slå fast, at de ikke køber et andet produkt, idet det al dansk grisekød som allerede nævnt er fri for antibiotika.