Søg Vis menu

Flot indtjening hos bornholmske smågriseproducenter i 2017.

27. jul 2018

Af Henry Jespersen

I denne tekst er der lavet en sammenligning mellem bornholmske smågriseproducenter og producenter fra RestDanmark.

Tallene omfatter dels en opstilling med total og senere med analyser pr årsso og pr ha i markdriften.

Tallene må tages med lidt forbehold, idet datagrundlaget er smalt.

Den totale økonomi kan opstilles til:

Økonomi i smågriseproduktion

Totaler

 

Bornholm

Danmark

antal Ha

199

190

antal årssøer

431

434

antal regnskaber

10

298

Producerede smågrise 

32,6

30,7

pris pr solgt smågris

452

464

 

 

 

 

1.000 kr

1.000 kr

bruttoudbytte, søer

7.461

7.126

bruttoudbytte, andet

1.915

1.891

variable enhedsomkostninger

-4.226

-4.337

Dækningsbidrag

5.150

4.680

kapacitetsomkostninger

-2.211

-2.047

Afskrivninger

-850

-709

resultat primær drift

2.089

1.924

Andet

 

85

EU

426

383

resultat før finansiering

2.515

2.392

Finansiering

-841

-838

resultat efter finansiering

1.674

1.554

private indtægter

207

211

Reguleringer

9

38

resultat før regulering og skat

1.890

1.803

 Bruttoudbyttet er på Bornholm højere. Det har baggrund i en højere effektivitet. Bruttoudbytte andet og de variable omkostninger afgiver også til den positive side. Så dækningsbidraget realiseres 470.000 kr højere på Bornholm.

Men dette bedre resultat forbruges i større kapacitetsomkostninger og højere afskrivninger, så resultatet ”resultat før regulering og skat” bliver næsten det samme på Bornholm som i RestDanmark.  

Det skal bemærkes, at både for Bornholm og RestDanmark er resultat før regulering og skat 700.000 kr højere i forhold til 2016. Der er således tale om en flot indtjening.

 

De små forskelle:

Der er variationer mellem de bornholmske resultater og de danske. Her er vist for soholdet:  

Økonomi i smågriseproduktion

Søer

 

Bornholm

Danmark

antal årssøer

550

466

antal regnskaber

6

119

pris pr solgt smågris

395

397

producerede smågrise

33,9

30,7

køb af avlsdyr

-301

-553

 

 

 

 

pr so

pr so

bruttoudbytte, søer

14.043

13.097

variable enhedsomkostninger

-7.313

-6.906

Dækningsbidrag

6.730

6.191

 

 

 

energi

-474

-422

vedligehold

-435

-339

arbejdsomkostninger

-2.082

-1.957

andre kapacitetsomkostninger

-563

-443

kapacitetsomkostninger

-3.554

-3.161

 

 

 

afskrivninger

-857

-921

leje og forpagtning

-165

-27

rente af bunden kapital

-412

-433

kapitalomkostninger

-1.435

-1.381

 

 

 

Årets resultat pr. so

1.741

1.649

 

Analysen viser at bruttoudbyttet pr so er lavere på Bornholm. Effektiviteten er nogenlunde den samme. Tilsvarende med prisen for grisen. Eneste sted med lidt forskel er omkostningen til indkøbte avlsdyr. Her er der næsten 300 kr mere på Bornholm.

Kapacitetsomkostninger er lidt større på Bornholm. Her ligger afvigelsen primært i arbejdsomkostninger med 250 kr mere pr. so på Bornholm.  

Den samlede bundlinje for søerne bliver på 1.392 kr/so på Bornholm, mod 2.308 kr i RestDanmark.

 

En konklusion:

I år er der ikke markante forskelle mellem de bornholmske og danske smågriseproducenter.

Resultaterne betragtes som meget tilfredsstillende. Både tallene på total niveau og resultat opgjort pr. so.