Søg Vis menu

Fødevarestrategi sendt i høring

16. mar 2017

Partnerskabet mellem Regionskommunen, Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm står bag strategien

Gennem de senere år er der kommet øget fokus på og interesse for de bornholmske fødevarer. Bornholms Regionskommune, Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm har indgået en partnerskabsaftale med det formål at styrke sammenhængskraften og koordinere udviklingen af kvalitetsfødevarer på Bornholm samt mindske afstanden i hele værdikæden fra mark til marked, og fødevarestrategien har til formål at udvikle øens fødevareerhverv.

Det er dog ikke kun Partnerskabet, der skaber de gode rammer for fødevareprodukterne. Skal strategien virkelig få effekt, anbefales det andre organisationer på øen at bakke op om strategien og fødevareerhvervet ved at lave egne handlinger inden for strategiens rammer.

Strategiens indhold:             

  • Én fælles vision
  • Fem overordnede målsætninger
  • Ti fælles indsatser. Enkeltvis indsatser herunder for hver partner.

Strategien er nu i høring hos relevante aktører i fødevareklyngen og deres respektive baglande frem til 30. april 2017. Ændringsforslag vurderes af Partnerskabet og den endelige strategi sendes til godkendelse i de to foreninger samt kommunalbestyrelsen.

Det er nu, der kan bydes ind med gode råd til strategien og det videre arbejde og især, når Partnerskabet inviterer erhvervet og relevante samarbejdspartnere til møde den 20. april om strategien. Høringsperioden løber til 30. april 2017.

Fødevarestrategien kan ses her. Du kan høre Mikkel Bach Jensen, Gourmet Bornholm, fortælle om fødevarestrategien i TV2/Bornholms Mellem os den 16. marts via linket her.