Søg Vis menu

Foreløbig teknologiliste til Miljø- og klimateknologiordningen

21. jun 2022

Ansøgningsrunden til Miljø- og klimateknologi åbner 18. oktober 2022

Du kan allerede nu orientere dig i de forventede tilskudsberettigede teknologier på Tilskudsguiden. Miljø- og klimateknologiordningen har en økonomisk pulje på 244 mio. kr., hvor der er afsat 65 mio. kr. til svin, fordelt på 25 mio. til fremme af dyrevelfærd ved omstilling til løsgående søer i farestalde og 40 mio. kr. til at reducere ammoniakudledning fra svinestalde, 40 mio. til kvæg til at reducere ammoniakudledning fra kvægstalde, 45 mio. kr. til at reducere pesticidforbruget i planteavl fordelt på 30 mio. kr. til planteavl og 15 mio. til kartoffelavl. Derudover er der afsat i alt 39 mio. kr. til æg/fjerkræ og 55 mio. til gartneri.

Landbrugsstyrelsen har lagt en foreløbig teknologiliste på deres hjemmeside. Du kan finde den via dette link: Tilskudsguiden på lbst.dk, hvor du kan se de forventede tilskudsberettigede teknologier for de i alt 10 indsatsområder. Teknologilisten har endnu ikke været i ekstern høring, så der kan komme ændringer i den endelige teknologiliste.

Ordningen er en del af Det danske landdistriktsprogram 2014-2020, der er forlænget til 2022. Projekterne bliver finansieret med 40% tilskud og den resterende del er privat egenfinansiering.

Når ansøgningsrunden åbner, kan der ansøges om tilskud i Landbrugsstyrelsens Tast selv. Hvis du har brug for vores hjælp eller i øvrigt har spørgsmål til ordningen, kan du kontakte planterådgiver Simon Munk på tlf. 5690 7814 eller på mail sjm@blf.dk.