Søg Vis menu

Forenede Gruppeliv - opsigelse ved manglende betaling

2. aug 2022

Vær opmærksom på eventuel opsigelse af gruppelivsforsikring som følge af ændret betalingspraksis

Landbrug & Fødevarer er blevet gjort bekendt med, at der i den seneste tid har været en række hændelser, hvor medlemmer, der har tegnet forsikring hos Forenede Gruppeliv, har fået opsagt deres gruppelivsforsikring via Landbrug & Fødevarer som følge af manglende betaling.

Som sagen er oplyst skyldes det, at betalingspraksis blev ændret med virkning fra 1. januar i år, så hvor opkrævningen før gik via Bornholms Landbrug & Fødevarer, blev det til, at man som forsikringstager selv skal sørge for betaling, som udgangspunkt ved at tilmelde til betalingsservice. Opkrævningen fremsendes til forsikringstagerne via e-boks, og det kan ske, at man ikke er opmærksomme på opkrævning og efterfølgende rykkere, som så fører til opsigelse af forsikringen.

Landbrug & Fødevarer har været i kontakt med Forenede Gruppeliv, der oplyser, at forsikringstagere, der er havnet i den uheldige situation, straks skal gå til www.fg.dk og der i ”Kontakt FG” vælge kategorien privatperson og redegøre for situationen og anmode om genoptagelse af forsikringen. Hvis forsikringen er meddelt opsagt, nytter det ikke at betale, da det oprindelige policenummer er inaktivt, og der derfor skal fremsendes et nyt policenummer før betaling kan ske.