Søg Vis menu

Forpagtning af Borgedalssletten til slæt

14. jan 2021

Naturstyrelsen søger forpagter til at tage slæt af Borgedalssletten i Rø Plantage

Der er tale om et areal på ca. 1,5 ha tidligere mark, som Naturstyrelsen udbyder i forpagtning for en 5-årig periode. Arealet er beliggende ved Sigtevej, nord for Sigtevej 14, 3760 Gudhjem.


Placering af arealet til slæt, ved B

Naturstyrelsens hensigt med forpagtningen er at sikre konvertering af landbrugsarealer til naturarealer, og arealet, der kan forpagtes, er med ujævn afgrænsning, for at der kan dannes skovbryn ved naturlig tilgroning eller beplantning uden for det forpagtede areal.


Ujævn afgrænsning - der må ikke køres på arealerne uden for afgrænsningen

Arealerne må ikke sprøjtes og ikke gødes, hverken med handelsgødning, gylle eller andet. Forpagter skal tage 1-2 årlige slæt.

Læs mere om betingelser og afgivelse af bud i udbudsannoncen her, og læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside, hvor der også ligger udkast til kontrakt. Der er frist for afgivelse af bud den 2. februar kl. 12.00.