Søg Vis menu

Forpagtning af Borgen i Rø Plantage

12. mar 2021

En tilflugtsborg fra jernalderen og tilhørende eng søger robust kvæg og geder til naturpleje

Formålet med forpagtningen er pleje af naturarealer og fortidsminde. Arealerne afgræsses for at sikre og forbedre den biologiske mangfoldighed, så der skabes et varieret landskab med både skov, krat og lysåbne arealer. Græsningen sikrer at arealerne holdes lysåbne, samt at der fjernes næring fra arealerne, så der gives plads til de plantesamfund, som er tilknyttet naturtyperne.  Samtidig græsses arealet for at sikre, at fortidsminderne beskyttes og fremstår tydelige i landskabet.

Forpagtningen har et areal på ca. 10,8 ha bestående af eng, slette og skovbryn. Kontrakten løber i 5 år fra d. 1. januar 2021 til d. 31. december 2025. Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale. Se udbudsannoncen her, og læs mere om forpagtningen på Naturstyrelsens hjemmeside.


Afgræsningsarealet, Sigtevej 14