Søg Vis menu

Forpagtning i Ekkodalen og Grønnevad

6. maj 2019

Naturstyrelsen udbyder forpagtningsareal til afgræsning

Naturstyrelsen skal have lavet en ny 5-årig forpagtningsaftale på 20 ha naturarealer i Ekkodalen og Grønnevad. Naturstyrelsen ønsker arealet afgræsset af robuste kvægracer.

Er du interesseret, kan du læse mere ved at følge dette link:

https://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2019/maj/forpagtning-af-graesning-i-ekkodalen-og-groennevad/

Forpagtningen er femårig med start 1. januar 2020. Fristen for at afgive tilbud er 3. juni 2019 klokken 12.