Søg Vis menu

Fradrag for arbejdstøj

18. jan 2017

v/ Brian Kragbæk

Mange selvstændige har et behov for at benytte en anden beklædning, når de varetager deres arbejde, end de ellers ville benytte. Der er derfor ofte et ønske fra den selvstændige om at fratrække udgifter til arbejdstøj i virksomheden, hvilket som sådan er fuldt forståeligt. Udgangspunktet er dog, at udgifter til tøj herunder arbejdstøj er en privat udgift. Udgifter til ansattes arbejdstøj kan dog fratrækkes.

Der skal være helt særlige omstændigheder opfyldt, hvis den selvstændige kan trække udgifter til eget arbejdstøj fra. For det første skal tøjet være nødvendigt for at udføre det pågældende arbejde og ikke være velegnet til privat brug. For det andet må tøjet ikke høre ind under, hvad der normalt anses for sædvanlige udgifter til normal påklædning.

En håndværker vil normalt ikke kunne fratrække udgifter til et par arbejdsbukser eller en arbejdsjakke. Men han vil normalt kunne få fradrag for påkrævet høreværn eller sikkerhedssko.

Der er set eksempler på, at hvis tøjet er påtrykt reklame med firmanavn, er der givet fradrag for arbejdstøjet. Det er dog her et krav, at det har en reklameværdi, som kan forøge virksomhedens omsætning.

Der findes rigtige mange afgørelser på, hvad der ikke er blevet godkendt fradrag på. Så tag fat i din økonomirådgiver, hvis du er tvivl om, hvorvidt du kan trække udgifter til arbejdstøj fra.