Søg Vis menu

Fremme af agerlandets fugle på Bornholm

16. mar 2021

Bredt samarbejde skal give flere viber, lærker og agerhøns på de bornholmske marker

Viben og lærken er glade forårsbebudere, som har fulgt landmændene i mange hundrede år. De holder nemlig til på de åbne marker, hvor de - om ikke så længe - lægger deres æg for at opfostre en ny generation.

Men agerlandets fugle er i tilbagegang.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på Bornholm har i 2020 talt viber langs faste ruter. Bestanden langs de bornholmske tælleruterne er fra 1998 til 2020 reduceret med 44 %, og den samlede bornholmske vibebestand er derfor i tilbagegang. Samme billede tegner sig for lærker og agerhøns.

Det vil Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm, Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm, Danmarks Jægerforbund på Bornholm og Bornholms Landbrug & Fødevarer gerne gøre noget ved. Bornholms Regionskommune har støtte initiativet med 100.000 kr fra Biodiversitetspuljen.

Og derfor har de fire organisationer sammen besøgt i alt 8 landmænd, som har meldt sig til at gøre en ekstra indsats for agerlandets fugle. Målet er sammen at få udbredt viden om, og erfaringer med, hvordan landbruget kan tiltrække flere viber, lærker og agerhøns. Det sker bl.a. ved at lave barjordsstriber, lærkepletter og vibelavninger.

Foruden BRK´s Biodiversitetspulje, har også 15. juni fonden støttet projektet, som løber til og med 2023.

Undervejs kan landmænd blive nomineret og valgt til ”Agerlandets fugleven”.