Søg Vis menu

Fristen for såning af efterafgrøder er udsat

18. aug 2016

Som følge af meget regn i slutningen af juli og starten af august rundt om i landet har NaturErhvervstyrelsen besluttet at udsætte fristen for at så efterafgrøder med 10 dage, så efterafgrøderne nu skal være sået senest den 30. august.

Tilsvarende er fristen for at indberette efterafgrøder blevet udskudt til den 12. september.

Datoen for, hvornår man må nedpløje pligtige efterafgrøder er ligeledes blevet rykket, så man først må nedpløje de pligtige efterafgrøder fra den 30. oktober, og MFO-efterafgrøderne må tidligst nedpløjes den 6. november, hvilket også gælder for MFO-græsudlæg.