Søg Vis menu

Generalforsamling 2022

17. mar 2022

Lars-Ole Hjorth-Larsen trådt ud af bestyrelsen

Bornholms Landbrug & Fødevarer afholdt onsdag aften en velbesøgt generalforsamling på Hotel Balka Strand. Efter to år med Covid 19-restriktioner var der igen mulighed for, at foreningens medlemmer og inviterede kunne samles til den ordinære generalforsamling, der blev Lars-Ole Hjorth-Larsens sidste som formand for bestyrelsen. Lars-Ole Hjorth-Larsen havde valgt ikke at genopstille efter 20 år i bestyrelsen, hvoraf Lars-Ole de seneste 14 år har siddet som formand. Dermed var det også sidste gang, at Lars-Ole aflagde bestyrelsens beretning for det forgangne år, en beretning, der kan læses via linket her.

Som afløser for Lars-Ole Hjorth-Larsen blev Simon Holm fra Borndal valgt ind, og dermed er mælkeproducenterne igen repræsenteret i bestyrelsen. Der var genvalg til Hans Hansen og Lennart Westh, mens Rasmus Kofoed Brunke blev valgt til suppleant.

Den nye bestyrelse konstituerer sig på bestyrelsesmødet i eftermiddag, hvor den nye formand for Bornholms Landbrug & Fødevarer skal findes.

På generalforsamlingen blev der overrakt et legat på 5.000 kr. til Sune Bager Pedersen. Legatet blev overrakt af Formanden for Familielandbrugets Fond, Henrik Tolstrup.


Sune Bager Pedersen og Henrik Tolstrup

På generalforsamlingen er der tradition for at takke dem der gør en stor indsats for at være værter for Åbent Landbrug og Køer på Græs. Det gjorde vi også i år.

Jens Brandt, Lundegård, Tommy Westh Pedersen og Simon Holm blev takket for deres værtskaber for Åbent Landbrug.


Jens Brandt og Simon Holm sammen med Lars-Ole Hjorth-Larsen

Martin Pihl Sode blev takket for igen at være vært for Køer på græs i 2021.


Martin Pihl Sode, der igen i 2021 var vært for Køer på Græs