Søg Vis menu

Generalforsamling i Bornholms Landbrug

27. feb 2018

Onsdag den 14. marts afholdes ordinær generalforsamling kl. 19.00 på Hotel Balka Strand

Vi starter med spisning kl. 18.00. Tilmelding til spisning på tlf. 5690 7800 eller mail: bl@bornholmslandbrug.dk.

Dagsorden:

1.    Valg af stemmetællere og dirigent
2.    Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og pejlemærker for fremtiden
3.    Debat om bestyrelsens beretning
4.    Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Bornholms Landbrug
5.    Behandling af indkomne forslag til Bornholms Landbrug og vedtægtsændringer
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer til Bornholms Landbrug
7.    Øvrige valg
8.    Uddeling af legater og priser
9.    Eventuelt
10.    Del-generalforsamling i Frøsektion Bornholm
11.    Del-generalforsamling i Biomasseleverandørforeningen
12.    Del-generalforsamling i Halmleverandørforeningen
13.    Behandling af indkomne forslag til Frøsektion Bornholm, Biomasseleverandørforeningen og/eller Halmleverandørforeningen
14.    Afrunding
 
Detaljeret dagsorden vil blive udsendt til medlemmerne.