Søg Vis menu

Generalforsamling

7. okt 2020

Ordinær generalforsamling i Bornholms Landbrug & Fødevarer på Hotel Balka Strand

Det skulle have været den 18. marts, men det blev onsdag den 7. oktober, Bornholms Landbrug & Fødevarer kunne afholde den ordinære generalforsamling. Hotel Balka Strand lagde lokaler til generalforsamlingen, der grundet Covid-19 og de deraf følgende anbefalinger og restriktioner måtte gennemføres med diverse begrænsninger.

Bornholms Landbrug & Fødevarers formand, Lars-Ole Hjorth-Larsen, aflagde beretning for året 2019. Lars-Ole Hjorth-Larsen kunne se tilbage på et 2019, der bød på en vældig god høst og en rigtig god notering på grisekød i 2. halvår. For mælkeproducenternes vedkommende var der desværre ikke ligeså meget at glæde sig over. Afregningsprisen er stort set ikke steget de sidste 10 år, så det presser vores tilbageværende producenter hårdt. Og desværre er prisen yderligere blevet reduceret med 25 øre pr. kg. Det er ikke holdbart for mælkeproducenterne.

Formanden kom i sin beretning også ind på BLFs forskellige samarbejdsflader og -partnere, på kommunens sagsbehandlingstider for bygge- og miljøsager og meget mere, som du kan læse om ved et klik her.