Søg Vis menu

Generalforsamlingen 2019

21. mar 2019

Stor tilslutning til generalforsamlingen

Onsdag den 20. marts lagde Hotel Balka Strand lokaler til en særdeles velbesøgt generalforsamling i Bornholms Landbrug & Fødevarer. Generalforsamlingen blev indledt med middag, hvorefter kommunikationsdirektør i Landbrug & Fødevarer Christian Hüttemeier gik på talerstolen for at indvie de fremmødte medlemmer i Landbrug & Fødevarers omdømmekampagne og den for nylig offentliggjorte Klimavision 2050.


En veloplagt Christian Hüttemeier foran de mange fremmødte medlemmer

Formanden for Bornholms Landbrug & Fødevarer, Lars-Ole Hjorth-Larsen, fremlagde bestyrelsens beretning, der ikke kunne komme udenom de ualmindeligt hårde betingelser for landbruget i 2018 som følge af vejret. Indledt af et usædvanligt vådt efterår 2017, der umuliggjorde såning af overvintrende afgrøder, og efterfølgende tørke, der gav dårlige vækstbetingelser for vårafgrøderne.

Lars-Ole Hjorth-Larsen var også inde på klimaudfordringerne og landbrugets rolle, på den danske griseproduktion og den ros, generaldirektøren i FNs fødevareorganisation, FAO, rettede mod  de danske griseproducenters arbejde med at forebygge sygdom og dermed nedsætte antibiotikaforbruget. Vi gør det godt i det danske landbrug.

Der var også lykønskning til Thorbjørn Westh Koefoed for at være blevet valgt til formand for LandboUngdom på landsplan og til Thor Gunnar Kofoed for valget til viceformand i Landbrug & Fødevarer. To flotte poster, der er kommet på bornholmske hænder!

Samfundskommunikationen er vigtig for landbruget, og her rettede Lars-Ole Hjorth-Larsen en stor tak til Martin Pihl Sode, Smørjeppegård, for at lægge gård til Køer på græs, hvor 1.500 bornholmere lagde vejen forbi, og til Lennart Westh på Simblegård, der åbnede dørene til 3. søndag i september. Dette Åbent Landbrug-arrangement var også særdeles velbesøgt med 2.300 bornholmere, der tog imod tilbuddet om at kigge indenfor i en griseproduktion.

Lars-Ole Hjorth-Larsen nævnte i beretningen, hvordan han ved tidligere lejligheder har anbefalet, at vi på Bornholm har et godt forhold til Naturfredningsforeningen. Derfor er det også glædeligt, at Landbrug & Fødevarer og DN på landsplan i fællesskab står bag udspillet "Fælles løsninger - for natur og landbrug".

Læs hele beretningen her.