Søg Vis menu

Generationsskifteskole

26. apr 2019

Hvis du går med tanker om at blive selvstændig gårdejer eller være en del af ledelsen i en større landbrugsbedrift, så skal du læse videre her!

Hvis du går med tanker om at sælge og afhænde din bedrift indenfor de næste 5-10 år, så skal du også læse med her.

Begge situationer er udfordrende og kræver meget grundig forberedelse. Det vil Bornholms Landbrug & Fødevarer nu forsøge at hjælpe på vej med, ved at sammensætte et forløb, der for de unge førstegangskøbere gør dem bedre rustet og for de eksisterende ejere sætter dem i gang med en exitplan fra erhvervet.

Det er fristende at tænke at Generationsskifteskolen er en matchmaking proces. Det er det ikke, men det kan ikke udelukkes at Generationsskifteskolen rent faktisk kan igangsætte et generationsskifte mellem en deltagende ung landmand og deltagende gårdejer.

Generationsskifteskolen koordineres af Thomas Bay Jensen og igangsættes efter høst med første mødedag for deltagerne den 24. september.

Tilmelding inden den 1. juli 2019 til Thomas Bay Jensen på tlf. 5690 7801 eller på mail: tbj@blf.dk

Varighed og forløb

Generationsskifteskolen er et forløb over halvandet år, fra høst 19 til foråret 21, med en sammensætning af en række undervisnings- og foredragsdage med et relevant varieret indhold med forskellige foredragsholdere og undervisere afstemt med om målgruppen er de ældre eller de unge. Vi planlægger 8 mødedage i løbet af forløbet. Det antal kan dog ændres.

Når deltagerne starter på forløbet, så starter de også op med at beskrive deres egen proces og handleplan for at gøre sig selv klar til generationsskiftet, køb eller salg. Det er det bærende dokument, som deltagerne arbejder videre med under hele forløbet og som de-facto bliver deltagernes personlige handleplan.

Indhold

Indholdet af Generationsskifteskolen har følgende emner:

 • Generationsskifteprocessen
 • Ejerformer
 • Økonomi
 • Finansiering
 • Strategi, egen og bedriftens
 • Ledelse, HR og pædagogik
 • Handleplan, udfærdigelse af handleplaner for den kommende proces
 • Den ledelsesmæssige drift af en bedrift, herunder brug af gårdråd

Der er udfordringer for både sælger og køber og skolen vil håndtere en adressering af udfordringerne for både sælger og køber.

For den kommende køber er den grundlæggende udfordring evner og finansieringsmodel. Finansieringsmodeller skal stå på et solidt fundament af strategi og handleplaner og ikke mindst dokumentation på evner, der giver et billede af dels eksisterende kompetencer, men også et billede af mennesket og landmanden som håndværker og direktør, hvilket er nødvendige for at sikre et køb og en drift.

For sælgeren er udfordringen dels at få ”pensionsopsparingen” vekslet til kapital i den tredje alder og dels at finde en køber i det hele taget.

Generationsskifteskolen vil derfor også se på flere aspekter i overdragelsen af landbrugsdriften fra sælger til køber.

 • Ejerformen. Handel i et hug. Glidende overgang med I/S. Glidende overgang med selskaber
 • Ejerskab på andre hænder. Driften baseret på lejeaftaler og forpagtningsaftaler
 • Finansieringen af belåningen mellem 60 % (70 %) og 100 %. Vækstfonden. Andre.
 • Hvad er risikoen ved belåningen. For den første krone henholdsvis den sidste krone
 • Hvordan skabes en sikker platform for finansieringen?
 • Driftssikkerheden med en enkelt person ved roret i en mellem stor virksomhed
 • Pensionsopsparing
 • Tilpasning af bedriften for at optimere den til salg

Sælgerne skal levere en opdateret ejendomsavanceberegning og beregning på genvundne afskrivninger.

Praktisk gennemførelse

Som hovedregel vil skolen blive gennemført på Kannikegaard, men det kan ikke udelukkes at undervisningen vil henlægges til andre steder eller der gennemføres ekskursioner til andre steder i Danmark.

Undervisningen deles i praksis op sådan at der bliver Fællesundervisning, Undervisning for de unge, Undervisning for de ældre og endelig Individuelle forløb når det er hensigtsmæssigt.

Samarbejde

Bornholms Landbrug & Fødevarer samarbejder med SEGES om Generationsskifteskolen og trækker på den viden og de programmer, der allerede er udviklet. Endvidere samarbejder Bornholms Landbrug & Fødevarer med bankerne, sådan at deres viden om finansiering og forudsætninger for finansiering bringes i spil så tidligt i forløbet som muligt.

Undervisere

Der vil være en række undervisere og foredragsholdere fra Bornholms Landbrug & Fødevarer. Endvidere vil der være undervisere fra SEGES, bankerne og andre ressourcepersoner med erfaring i generationsskifteprocesser eller som har en særlig viden på enkelte emner.

Ved tilmelding til Generationsskifteskolen tilsendes deltagerne en detaljeret plan med indhold og forløb.

Pris

Der et deltagergebyr på 10.000 kr. + moms pr. deltager, som betales inden start af skolen.