Søg Vis menu

Grødeskæring i vandløb

13. dec 2017

Ny vejledning til grødeskæring i vandløb

Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledning til grødeskæring i vandløb.

Baggrunden for vejledningen er et ønske fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om at sikre god afvanding i de vandløb, hvor der ikke er andre hensyn at tage end afvanding, og at behov for afvanding og et godt miljø i højere grad går hånd i hånd i de vandløb, hvor der er miljømæssige hensyn at tage.

Læs Miljøstyrelsens grødeskæringsvejledning her.