Søg Vis menu

Har du uønsket strøm i stald eller stuehus?

26. feb 2019

v/ Klaus H. Petersen

 

Der er igen mulighed for at få kortlagt din ejendom for uønsket strøm. Det kan nemlig både gå ud over trivsel og indtjening, hvis uønsket strøm finder vej ind i stalden.

Bornholms Landbrug & Fødevarer er blevet kontaktet af Torben Kristoffersen, som kan mærke, når der løber uønsket strøm i jorden. Denne ”jordstrøm” kan være ganske ubehagelig for dyr og mennesker. Torben fortæller, at han før i tiden havde travheste på sin ejendom tæt ved Østermarie. Hestene ville ikke drikke vand i stalden. Og da Torben så udsendelserne om uønsket strøm blev han klar over årsagen. Når malkekvæg udsættes for denne strøm kan det føre til konstant forhøjet celletal i mælken og fald i ydelsen, fordi køerne ofte drikker for lidt vand, når der er uønsket jordstrøm i stalden. Hos grise kan det føre til halebidning, pludselige dødsfald og svineri i liggeområdet. Søvnproblemer og/eller manglende energi hos mennesker, kan også være et tegn på uønsket strøm i boligen.

Torben kan mærke ubehag i kroppen, når han er i nærheden af uønsket strøm. Når strømmen rammer en bygning, kan det være ganske ubehageligt for dyr og mennesker at opholde sig i bygningen. Denne strøm kan pt. ikke måles med måleudstyr, men Torben kan registrere det i sine metalpinde! Øvelsen går ud på, at lede strømmen uden om bygningerne, ved hjælp af jordspyd, der forbindes med jordkabel.

Bornholms Landbrug & Fødevarer koordinerer og hjælper Torben med at gennemføre besøg. Slettegård i Poulsker har allerede haft besøg af Torben, hvor der blev fundet uønsket strøm i både stald og stuehus. Bemærk uønsket strøm kan kun omdirigeres i det åbne landskab, ellers risikerer man at sende strømmen over til naboen!

Prisen for at få undersøgt din ejendom for uønsket strøm er 1000,- kr. eks. moms. Hertil kommer materialer og konsulenthonorar for medgået tid til kørsel og løsning af opgaven.

Hvis du gerne vil have undersøgt din ejendom for uønsket strøm, og have besøg af Torben, så kontakt Bornholms Landbrug & Fødevarer, v. virksomhedsrådgiver Klaus H. Petersen, på tlf. 5690 7843 eller mail khp@blf.dk.