Søg Vis menu

Hold af hobbydyr og kælegrise

27. maj 2019

Også ved hold af hobbydyr og kælegrise er der krav og regler, der skal overholdes

Selv om man blot har et par grise til opfedning i sommerhalvåret, er der regler på området, der skal overholdes. De forskellige krav, der skal opfyldes, hvis man har hobbysvin og kælegrise kan læses i folderne ”Hold af hobbysvin” og ”Hold af kælegrise”.

Hold af hobbysvin
Selv om man kun har én gris, én ko, ét får eller én ged, så har man en besætning og skal registreres i det Centrale Husdyrregister (CHR) samt følge de gældende regler på området.

En korrekt registrering af alle besætninger inkl. hobbyhold og f.eks. kælegrise gør det muligt for Fødevarestyrelsen at vurdere risikoen i forhold til dyresundheden. Derudover er et kendskab til alle besætninger yderst vigtigt i en beredskabssituation ved udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme som f.eks. Afrikansk svinepest eller mund- og klovsyge.

Netop som følge af risikoen for udbrud af smitsomme sygdomme indeholder reglerne krav til foder. Der må kun anvendes foder, der sundt og rent og ikke er til fare for dyrenes sundhed. Pga. dette er det ikke tilladt at anvende køkken-og madaffald til fodring. Som det fremgår af de to foldere, kan køkken- og madaffald overføre alvorlige smitsomme husdyrsygdomme til dyr, såsom mund- og klovesyge og svinepest. Netop fodring med inficeret køkken- og madaffald har været årsag til udbrud af f.eks. svinepest i udlandet, og Afrikansk svinepest er kommet til Østeuropa fra Afrika med madaffald fra et skib.

Vær også opmærksom på, at ved udendørs hold af grise skal folden være forsynet med et inder- og yderhegn med min. 5 meters afstand eller et yderhegn med min. 3 strømførende tråde med alarm. Hegnet skal være forsynet med skiltning om, at uvedkommende ikke må færdes indenfor hegnet, med mindre en række krav er opfyldt.