Søg Vis menu

Indstilling til Klima og Bæredygtighedsprisen

26. apr 2022

Jesper Jørgensen, Krusegård, indstilles til Klima og Bæredygtighedsprisen

Bornholms Landbrug & Fødevarer indstiller Jesper Jørgensen, Krusegård, som en værdig kandidat til Nykredit, Forenet Kredit og Landbrug & Fødevarers pris ”Klima og Bæredygtighedsprisen” i Danmark 2022. 

I udvælgelsen af kandidaterne til prisen lægges der vægt på. at landbrugsvirksomheden har et solidt forretningsgrundlag, hvor klima- og bæredygtighed har et stort fokus.

Der lægges endvidere vægt på, at kandidaterne anvender ESG som et ledelsesværktøj, for at gøre virksomheden så bæredygtig som muligt.  ESG er et ledelsesværktøj, Jesper Jørgensen har taget til sig, og som også er indskrevet i årsrapportens ledelsesberetning.

ESG er en forkortelse for de engelske ord Environment, Social og Governance eller oversat Miljø, Social og Ledelse. Landbruget er begyndt at fokusere på at anvende ESG systematisk, for på den måde at udvikle landbruget og virksomhederne i landbruget i en retning der fokuserer mere på en reduktion af klimabelastningen og gøre virksomhederne mere bæredygtige.

Jesper Jørgensen ejer Krusegård og Brunsgård, har 17 ansatte og driver en virksomhed med et solidt forretningsgrundlag. Jesper udvikler sin virksomhed gennem dygtige medarbejdere, der har fokus på at optimere både i stald og mark, og som konstant implementerer nye teknologier og procedurer for netop at kunne producere mest muligt med anvendelse af de færreste ressourcer.

I 2021 gik Jesper 100 % over til pløjefri dyrkning med det mål at spare brændstof og øge kapaciteten. Man har valgt at nedfælde alt gylle til vårsæd for at opnå en høj udnyttelse af gyllen. Derudover er man i gang med at få overdækket 3 gylletanke, hvilket betyder, at 70 % af opbevaringskapaciteten bliver overdækket. Der leveres både halm, rågylle og fiberfraktion til produktion af varme og energi. Al opvarmning af stalde sker enten ved gyllekøling eller eget halmfyr. Og endelig bliver alt gylle til vintersæd lagt ud med udlægger, hvilket sparer enormt på vejtransport. 80% af energiforbruget på Krusegård kommer fra egen vindmølle.

Krusegård har i mange år ligget helt i top i forhold til produktionsresultater, og det er ikke kun på Bornholm, men i hele Danmark.